בני זוג מאותו מין הגרים יחד באותה דירה זכאים לפטור ממס שבח וממס רכישה בהעברת זכויות מקרקעין בדירה ללא תמורה ביניהם
הפטור ניתן רק כאשר העברת הזכויות נעשתה ללא תמורה, ובדירת המגורים שבה הם גרים
ראו גם

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:ע"א 5178/03
תאריך:29.02.2004
קישור:לקריאת פסק הדין

בני זוג מאותו מין החיים יחד בדירה של אחד מהם פנו פקיד מס שבח בתל-אביב כדי שיעניק להם פטור ממס שבח וממס רכישה לאחר שאחד מהם העביר לבן זוגו ללא תמורה מחצית מזכויותיו בדירה, בה שניהם גרים יחד.

השניים התבססו על סעיף 62 (ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ותקנה 21 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), המעניקים את הפטורים במקרה כזה ל"בן זוג", וטענו כי המונח "בן זוג" כולל בתוכו גם בני זוג מאותו מין.

פקיד מס שבח סירב להעניק את הפטור בנימוק שהגדרת המונח "בן זוג" בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) מפנה לסעיף 55 לחוק הירושה הנוקב במילים "איש ואישה" (כלומר זכר ונקבה).

בני הזוג ערערו בפני ועדת ערר מס שבח מקרקעין בבית המשפט המחוזי בתל-אביב. הוועדה דחתה את ערעורם ברוב דעות, ובני הזוג הגישו ערעור לבית המשפט העליון.

בעקבות הערעור, הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי יש להעניק את הפטור גם לבני זוג מאותו המין, ולפיכך הערעור התקבל בהסכמת הצדדים.

משמעות

  • בני זוג מאותו מין זכאים לפטור ממס שבח וממס רכישה כאשר הם מעבירים ביניהם ללא תמורה זכויות מקרקעין בדירת המגורים, שבה שניהם גרים יחד, כשם שזוגות הטרוסקסואלים זכאים להטבה זו.

חקיקה ונהלים