בני זוג מאותו מין שהביאו לעולם זוג תאומים בפונדקאות בחו"ל, כאשר כל אחד מבני הזוג הוא הורה ביולוגי של אחד מהילדים, יקבלו בני הזוג מענק אשפוז אחד, מענק לידה אחד ודמי לידה רק לאחד מהם, כאילו היה מדובר בלידה אחת של זוג תאומים
העובדה שכל אחד מבני הזוג נדרש בנפרד לנסוע לחו"ל להסדיר את הרישום שלך הילד הביולוגי שלו ולקחת חופש בעצמו מהעבודה אינה רלוונטית לזכאות לגמלאות מכוח חוק הביטוח הלאומי

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה תל אביב-יפו
שם התיק:ב"ל 943-07-12
תאריך:28.04.2015
קישור:לקריאת פסק הדין

הרקע העובדתי

 • שני גברים נישאו בשנת 2009 בקנדה ונרשמו כנשואים במשרד הפנים.
 • מאחר שמשפטית בני זוג מאותו מין אינם יכולים להקים משפחה באמצעות אם פונדקאית בישראל, הם פנו להליך פונדקאות בקנדה.
 • בהליך הופרו שתי ביציות מאותה אם (שאינה הפונדקאית), אחת מזרעו של האחד והשנייה מזרעו של בן זוגו. מהיריון אחד נולדו תאומים שהם אחים ביולוגיים מצד האם ולכל אחד מהם אב ביולוגי שונה.
 • הילדים נולדו בשבוע ה-27 להיריון, ונדרש אשפוזם וכן טיפול ומעקב רפואי אינטנסיבי במשך שבועות ארוכים בשל היותם פגים במשך למעלה מ-10 שבועות.
 • בשל העובדה שמדינת ישראל (ונציגותה בחו"ל) אינה מכירה בתובע ובבן זוגו כבעלי זכות הורית על שני הילדים, נדרש כל אחד מהם בנפרד, להסדיר את עניינו של ילדו הביולוגי באופן אישי בקונסוליה הישראלית בטורונטו (הן לצורך בדיקת ד.נ.א, הן לצורך הרישום והן לצורך הוצאת דרכון), כך שאחד מהם לא היה רשאי לדאוג לבדו לצרכים של שני הילדים יחדיו.
 • לאחר שחזרו לישראל פנה אחד מהם למוסד לביטוח לאומי והגיש תביעה לקבלת מענק לידה, תביעה לקבלת דמי לידה,ובנסיבות אשפוז הילדה בלידה המוקדמת, דמי אשפוז בפגייה והארכת חופשת הלידה. המוסד לביטוח לאומי קיבל את תביעתו והעניק לו את כל הזכויות בשל בתו הביולוגית.
 • לאחר מספר ימים הגיש גם בן הזוג תביעה זהה לזו של בן זוגו עבור בנו הביולוגי, אל המוסד לביטוח לאומי סרב להעניק לו את מענק הלידה, דמי הלידה ומענק האשפוז עבור בנו, מהטעם ששני בני הזוג הינם תא משפחתי אחד ולכן רק אחד מהם יכול לקבל דמי לידה ומענק לידה וזאת עבור שני הילדים. כפועל יוצא החליט המוסד לביטוח לאומי להגדיל את מענק הלידה ודמי הלידה לבן הזוג הראשון ולהתיחס אליו כמי שנולד לו זוג תאומים.
 • בן הזוג שלא קיבל את דמי הלידה ומענק הלידה, הגיש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב וטען כי בהיותו הורה יחיד הוא זכאי לקבל דמי לידה, מענק לידה ודמי אשפוז בנפרד מבן זוגו. לטענתו, בניגוד ללידת תאומים במשפחה רגילה, במקרה חריג זה, גם הוא וגם בן זוגו נאלצו לעזוב את העבודה כדי לבצע אישית את הליך האבהות והאזרחות כנדרש על פי הדין הקנדי, ועל כן כל אחד מהם זכאי בנפרד לחופשת לידה, דמי לידה (שמפצים על אובדן הכנסה בעת חופשת הלידה) ומענק לידה.
 • כמו כן טען הגבר כי בפועל אף מוסד ישראלי לא מכיר בכל אחד מבני הזוג כהורה של ילדו של האחר, ואף לא כהורה מאמץ, ולכן דווקא ההתעלמות מכך בהקשר של דמי הלידה מהווה אפליה פסולה.
 • המוסד לביטוח לאומי טען שלבני הזוג נולדו תאומים בלידה אחת ומשהתקבלה תביעת בן זוגו של התובע, למעשה שולמו להם דמי הלידה ומענק הלידה כתא משפחתי אחד, בהתאם לחוק.

החלטת בית הדין האזורי לעבודה

 • בית הדין לעבודה קיבל את התביעה, וקבע כי יש לאשר לכל אחד מבני הזוג דמי לידה נפרדים עבור ילדו הביולוגי.
 • נימוקי בית הדין:
  • כדי לקבל הכרה רשמית באבהותו, היה על כל אחד מהגברים לשהות ולהיות נוכח פיזית בקנדה כל התקופה מאז לידת התאומים ועד לקבלת האזרחות הישראלית של הילדים.
  • המדינה לא מכירה בכל אחד מהם כהורה של שני הילדים. לשם טיפולים רפואיים או כל טיפול רשמי אחר, חייב ההורה הביולוגי לשהות עם ילדו הביולוגי, ואילו בן הזוג אינו מוכר כהורה נוסף. בן הזוג אינו מוכר כבעל סמכות משפטית כלשהי, לא כל שכן אפוטרופסות.
  • אין להתיחס אל בני הזוג באותו אופן שמתיחסים לבני זוג הטרוסקסואלים המביאים לעולם תאומים. השוואה פורמלית זו בין שני מקרים שונים מהותית תוך התעלמות משוני רלוונטי לא משיגה שוויון אמיתי. אם רשויות המדינה היו מוכנות להכיר בכל אחד מבני זוג מאותו מין גם כהורים בעלי אפוטרופסות שווה על שני הילדים, אז היה מקום לקבל את עמדת ביטוח לאומי.

החלטת בית הדין הארצי לעבודה

 • המוסד לביטוח לאומי הגיש ערעור על פסק הדין, ובית הדין הארצי לעבודה קיבל את הערעור וקבע כי לבני הזוג מגיעים מענק אשפוז אחד, מענק לידה אחד ודמי לידה רק עבור אחד מבני הזוג.
 • נימוקי בית הדין הארצי:
  • אין חולק על הזכות החוקתית של בני זוג מאותו מין להקים תא משפחתי.
  • יש להשוות את זכויותיהם של בני הזוג מאותו מין המקימים תא משפחתי לתא המשפחתי המסורתי, ואין להעדיף את התא המשפחתי החד מיני.
  • לגבי התא המשפחתי המסורתי, משמדובר בהיריון אחד ולידה אחת קמה זכאות אחת למענק אשפוז על פי סעיף 43 לחוק, זכאות אחת למענק לידה על פי סעיף 44 לחוק, וזכאות אחת לדמי לידה על פי סעיף 49 לחוק, ובו נכתב במפורש כי "לא ישולמו דמי לידה לזכאי בעד תקופות אלה:..."תקופה שבעדה שולמה לאישתו דמי לידה".
  • מקרה זה ראוי להשוואה למקרה של לידת תאומים בתא משפחתי מסורתי והזכאויות לגמלאות על פי פרק אימהות בחוק הביטוח הלאומי צריכות להיקבע בהתאם.
  • נימוקיו של בית הדין האזורי בכל הנוגע לרישום הילדים והבאתם ארצה אינו רלוונטי לקביעת הזכאות לגמלאות לפי פרק האמהות בחוק הביטוח הלאומי.
  • לבני הזוג מגיע מענק אשפוז אחד, מענק לידה אחד מוגדל (מכיוון שמדובר בלידת תאומים), ודמי לידה רק לאחד מהם, ללא חפיפת זכאות של דמי לידה ביחס לאותה תקופה לגבי שניהם.

משמעות

 • כאשר בני זוג מאותו מין מביאים לעולם זוג תאומים בפונדקאות בחו"ל, כשכל אחד מבני הזוג הוא הורה ביולוגי של אחד מהילדים, זכאים בני הזוג לזכויות מהמוסד לביטוח לאומי כאילו מדובר בלידה אחת של תאומים.
 • לבני הזוג מגיע מענק אשפוז אחד, מענק לידה אחד מוגדל (מכיוון שמדובר בלידת תאומים), ודמי לידה רק לאחד מהם, ללא חפיפת זכאות של דמי לידה ביחס לאותה תקופה לגבי שניהם.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.