הקדמה:

הורים (כולל בני זוג מאותו מין) שהם אזרחי ישראל שהביאו לעולם ילד באמצעות פונדקאות בחו"ל, זכאים להירשם כהוריו של הילד במרשם האוכלוסין
לצורך הרישום הראשון של הילד במרשם חובה להציג לפקיד המרשם הוכחות כי אחד ההורים הוא ההורה הביולוגי של הילד
אסור לדרוש מההורה הלא ביולוגי לאמץ את הילד לשם רישומו כהורה במרשם האוכלוסין


הורים שהם אזרחי ישראל, שהביאו לעולם ילד באמצעות הליך פונדקאות בחו"ל, רשאים להירשם כהוריו של הילד במרשם האוכלוסין.

 • לצורך הרישום הראשון של הילד, על ההורים להוכיח לפקיד המרשם כי אחד ההורים הוא ההורה הביולוגי של הילד.
 • לאחר רישומו של ההורה הביולוגי אין לדרוש מההורה השני לאמץ את הילד לשם רישומו כהורה במרשם האוכלוסין.

מי זכאי?

 • הורים אזרחי ישראל, כולל בני זוג מאותו מין, שהביאו לעולם ילד באמצעות פונדקאות בחו"ל ומעוניינים לרשום את הילד (ולהירשם בעצמם כהוריו) במרשם האוכלוסין.

תהליך מימוש הזכות

רישום ראשוני של הילד

 • יש לפנות לפקיד המרשם במשרד הפנים ולהציג בפניו מסמכים המעידים כי אחד ההורים הוא ההורה הביולוגי של הילד. ניתן לעשות זאת באמצעות כל אחד מהמסכים הבאים:
  • מסמך רשמי (תעודת לידה, פסק דין) מהמדינה שבה בוצע הליך הפונדקאות המעידים במפורש כי אחד ההורים הוא ההורה הביולוגי, ומציינים במפורש מי מההורים הוא ההורה הביולוגי. תעודת לידה או פסק דין המציינים כי שני בני הזוג הם ההורים של הילד אך לא מציינים מי מהם הוא ההורה הביולוגי אינם מספיקים לצורך הרישום.
  • פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בישראל הקובע כי אחד ההורים הוא ההורה הביולוגי של הילד. כדי לקבל צו כזה יש להוכיח לבית המשפט קשר גנטי בין אחד ההורים לילד. ניתן להוכיח קשר כזה באמצעות בדיקה גנטית או באמצעות כל ראיה אובייקטיבית אחרת, שתשכנע את בית המשפט כי אחד ההורים הוא ההורה הביולוגי.

רישום ההורה הלא ביולוגי

 • לאחר שההורה הביולוגי נרשם כהורהו של הילד במרשם האוכלוסין, יוכל ההורה הלא ביולוגי להירשם כהורה במרשם האוכלוסין, ולשם כך עליו להציג בפני פקיד המרשם את אחד מהמסמכים הבאים:
  • מסמכים רשמיים מהמדינה שבה בוצע הליך הפונדקאות (תעודת לידה, צו שיפוטי) הקובעים כי הוא הורה של הילד. (לצורך רישום ההורה הלא-ביולוגי אין צורך שיצויין במסמכים אלה מיהו ההורה הביולוגי, ודי בכך שהמסמכים הללו מציינים את העובדה שבני הזוג הם הוריו של הילד).
  • צו של בית המשפט לענייני משפחה בישראל המצהיר כי בן הזוג של ההורה הביולוגי הוא הורה של הילד. צו כזה יכול "צו הורות פסיקתי" או "צו אימוץ".
טיפ
אם נתקלת בבעיה במימוש הזכות, ניתן לפנות אל המחלקה המשפטית של האגודה למען הלהט"ב ולקבל סיוע משפטי

חשוב לדעת

 • הרישום הראשוני של הילד במרשם האוכלוסין משפיע על מעמדו האזרחי של הילד (שכן מי שנולד בחו"ל לאזרחים ישראלים זכאי בעצמו לקבל אזרחות ישראלית), ולכן נדרשת הוכחת קשר גנטי ביולוגי בין הילד לאחד ההורים.
 • לצורך רישום ההורה הלא-ביולוגי במרשם האוכלוסין אין צורך שיאמץ את הילד.

פסקי דין

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים