הארכת חופשת לידה של אם לפג (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

יולדת של פג המאושפז בבית החולים זכאית להארכת חופשת הלידה ולקבלת דמי לידה
למחשבון בדיקת זכאות לדמי לידה באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

יולדת שתינוקה צריך להישאר בבית החולים או להתאשפז שוב לתקופה של 15 ימים לפחות במהלך חופשת הלידה, זכאית להאריך את חופשת הלידה במספר ימים השווה למספר ימי האשפוז ולכל היותר עד לתקופה של 20 שבועות.

  • בתקופת ההארכה ניתן לקבל דמי לידה עד למספר הימים המקסימלי המפורט להלן:
    • 20 שבועות נוספים, אם היולדת זכאית לתשלום דמי לידה עבור 14 שבועות.
    • 12 שבועות נוספים, אם היולדת זכאית לדמי לידה עבור 7 שבועות.

מי זכאי?

  • יולדת שהתינוק שילדה צריך להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז למשך 15 יום לפחות במהלך חופשת הלידה.
  • גברים רשאים לחלוק עם בנות זוגם את חופשת הלידה החל מהשבוע השביעי ללידה, בתנאי שבת הזוג זכאית לחופשת לידה, אך בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודתה.

תהליך מימוש הזכות

מסירת הודעה למעסיק

  • על העובדת למסור הודעה בכתב למעסיק 4 ימים לפחות לפני המועד שבו היתה אמורה לשוב לעבודה. אם, בנסיבות העניין, נבצר ממנה למסור הודעה במועד זה, עליה למסור אותה במועד המוקדם ביותר האפשרי.
  • יש לצרף להודעה אישור מבית החולים או מרופא מטעמו, לגבי תקופת האשפוז של הפג.

בקשה להארכה של דמי לידה

ארגוני סיוע

  • לה"ב - למען הפגים בישראל

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים