בית הדין קבע כי פרסום מידע מכפיש על מקום עבודה ברשת חברתית, יכול להיחשב כלשון הרע ולהוות עילה לפיטורים
בנסיבות מסוימות, פיטורים בשל לשון הרע עשויים לשלול מהעובד את זכותו לפיצויי פיטורים או לתשלום עבור תקופת ההודעה המוקדמת
תשלומים אחרים שמגיעים לעובד עם פיטוריו, כגון: דמי חגים, הוצאות נסיעה ותשלום עבור ימי השעייה, צריכים להיות משולמים גם בנסיבות של לשון הרע

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
שם התיק:סע"ש 51778-02-17
תאריך:02.01.2021
קישור:לקריאת פסק הדין

העובדות

 • מלצרית פרסמה פוסט ברשת הסנאפצ'ט, בו צילמה סועדים במסעדה, שבה היא עובדת, והוסיפה את הכיתוב "שלשול נעים".
 • אחת מחברותיה של המלצרית עשתה לפוסט "צילום מסך" והעבירה אותו לבעל המסעדה, אשר השעה את המלצרית וזימן אותה לשימוע לפני פיטורים.
 • בשימוע, המלצרית הסבירה כי הפוסט נכתב בהלצה, בקבוצה סגורה, מבלי יכולת לזהות את המסעדה וכי היא "צמצמה נזקים" ומחקה את הפוסט זמן קצר לאחר פרסומו. הדבר לא שכנע את בעל המסעדה והוא החליט לפטר את המלצרית מיידית. למחרת היום, הועבר אליה מכתב פיטורים, ונשללו ממנה הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים.
 • המלצרית הגישה תביעה נגד המסעדה וטענה כי השימוע לא נעשה "בנפש חפצה" ועל כן פיטוריה לא נעשו כדין. כמו כן, התובעת דורשת כי ישוחררו פיצויי הפיטורים שלה וכי היא תקבל תשלום בעד תקופת ההודעה המוקדמת, שכר בגין ימי ההשעיה, דמי חגים, הוצאות נסיעה ושכר עבור תקופת המתנה בטרם התחילה משמרת.
 • המסעדה הגישה נגד המלצרית תביעה שכנגד, ובה טען כי הפוסט שהופץ על ידי המלצרית מהווה פרסום לשון הרע ועל כן הפיטורים היו מוצדקים והוא לא חייב למלצרית כל תשלום. כמו כן הוא תבע פיצוי מהמלצרית בגין הוצאת לשון הרע.

פסק הדין

 • בית הדין קיבל חלק מתביעתה של המלצרית ומנגד קיבל את תביעת המסעדה.
 • נקבע כי הדברים שהמלצרית כתבה הם חמורים ובעלי פגיעה קשה במוניטין התברואתי של המסעדה, במיוחד כשהם באים מתוך אדם המועסק בה. טענת המלצרית כי עומדת לה הגנת תום לב, משום שהדברים שותפו בהלצה בפני קבוצה קטנה של אנשים, לא שכנעה את בית הדין. זאת משום שגם מתוך אפליקציה כמו סנאפצ'ט, שהפוסטים בה מוגבלים בזמן, ניתן לצלם מסך ולשלוח את הדברים לכל אחד. כמו כן, חבריה של המלצרית ידעו באיזו מסעדה מדובר, משום שידעו היכן היא מועסקת ולכן הפוטנציאל לפגיעה הוא קשה.
 • פיטורי המלצרית בנסיבות אלו הם פיטורים בעקבות הפרת משמעת חמורה והפרת חובת תום הלב החלה על עובדת. בית הדין לא ראה פסול בהליך השימוע שנעשה למלצרית.
 • בית הדין לא ראה לנכון לשלול מהמלצרית את פיצויי הפיטורים שנצברו לה. הוא ציין כי בנסיבות מסוימות, לשון הרע של עובד כלפי מקום העבודה אכן יכולה להביא לשלילת פיצויי הפיטורים אבל זהו לא המקרה שלפנינו, בין היתר משום שלא נגרם למסעדה נזק כספי.
 • בית הדין פסק כי על המסעדה לשלם לעובדת עבור תקופת ההודעה המוקדמת. גם סכום זה יכול היה להישלל עקב לשון הרע, אבל בנסיבות העניין בית הדין החליט לפסוק סכום זה, הן מהטעם שלא נגרם נזק כספי למסעדה, והן מהטעם שהמלצרית לא פרסמה את הפוסט מתוך כוונת זדון לפגוע במסעדה.
 • בית הדין פסק כי מגיעים למלצרית מהמעסיק תשלומים עבור דמי חגים, החזר הוצאות נסיעה ותשלום עבור ימי ההשעיה שבהם העובדת לא יכולה הייתה לעבוד.
 • במסגרת קבלת התביעה של המסעדה נגד המלצרית קבע בית הדין כי מדובר בפרסום לשון הרע, והורה למלצרית לשלם למסעדה פיצויים בסך 25,000 ₪.

משמעות

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".