תורמי איברים זכאים לתשלום על אובדן השתכרות בימים שאחרי תרומת האיבר
התשלום יהיה בין 9,335 ₪ ל-68,642 ₪ (נכון ל-2024) - בהתאם להכנסה הממוצעת של הזכאים
התשלום יינתן בתנאי שלא עברו עדיין 12 חודשים ממועד ביצוע התרומה
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות

תקציר

מי שתרמו איבר להשתלה אצל אדם אחר זכאים לפיצוי על אובדן השתכרות בתקופה שלא עבדו בה אחרי תרומת האיבר.

 • התשלום יהיה בגובה התגמול שמקבלים משרתי מילואים מהביטוח הלאומי לתקופה של 40 ימים.
 • לעובדים הסכום מחושב לפי שכרם הממוצע ברוטו החייב בדמי ביטוח (לשכירים) או הכנסתם הממוצעת החייבת בדמי ביטוח (לעצמאים), או צירוף של שניהם (למי שעבדו כשכירים וגם כעצמאים) ב-3 החודשים שקדמו למועד התרומה.
 • למידע נוסף על כללי החישוב ראו תשלום עבור שירות מילואים.
 • הסכום המינימלי שניתן לקבל לכל התקופה הוא 9,335 ₪ (נכון לשנת 2024).
 • הסכום המקסימלי שניתן לקבל לכל התקופה הוא 68,642 ₪ (נכון לשנת 2024).
שימו לב
 • למי שעובדים: סכום הפיצוי נקבע לפי גובה ההכנסה והוא ניתן בנוסף לתשלום ממקום העבודה עבור ימי מחלה (אם נצברו נוצלו).
 • מי שלא עובדים: סטודנטים, עקרי בית, אברכים, פנסיונרים ומובטלים - זכאים לסכום המינימום.

מי זכאי?

 • מי שתרמו איבר לצורך השתלתו באדם אחר שהוא תושב ישראל.
 • זכאים לתשלום כל מי שתרמו איבר (כולל עובדים, סטודנטים, עקרות בית, מובטלים ופנסיונרים).
 • התשלום יינתן בתנאי שלא עברו עדיין 12 חודשים ממועד ביצוע התרומה.

תהליך מימוש הזכות

 • אחרי שבוצעה תרומת האיבר יש למלא טופס תביעה אישית להחזר בגין אובדן כושר השתכרות ולחתום עליו.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 • יש למלא את פרטי חשבון הבנק הפעיל והאישי של מגיש הבקשה בלבד, ולצרף ״אישור ניהול חשבון״ או צ'ק שסומן כמבוטל.
 • שכירים יצרפו לטופס התביעה:
  • אישור המעסיק על עבודה ועל גובה השכר (חלק מטופס התביעה).
  • תלושי שכר של 3 החודשים האחרונים לפני התרומה (לא כולל את חודש התרומה).
 • עובדים עצמאים יצרפו לטופס התביעה:
  • שומה של השנה הקודמת לתרומה.
  • אישור פקיד שומה על ניכוי מס (אם לא יסופק תיאום מס, ינוכה מס בשיעור המרבי
 • סטודנטים יצרפו אישור מעמד "סטודנט/תלמיד" מהמוסד לביטוח לאומי.
 • מי שלא עובדים יצרפו אישור על מעמד לא עובד מהמוסד לביטוח לאומי.
 • את טופס הבקשה המלא, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים יש לסרוק ולשלוח בדוא״ל: .
 • ניתן למסור ידנית את טופס הבקשה והמסמכים או לשלוח בדואר רשום אל: המרכז הלאומי להשתלות - משרד הבריאות, רחוב נח מוזס 15 תל אביב 6744253.
 • התשלום יועבר לחשבון הבנק של הזכאים בתוך 60 ימים מהמועד שבו הגישו את מסמכי הבקשה.
שימו לב
חשוב למלא את הפרטים ולצרף את כל האישורים הרלוונטיים לפי סוגי העיסוק השונים ולפי ההנחיות בטופס.

פניות ובירורים

 • לשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מרכזת תחום ההחזרים במרכז הלאומי להשתלות, באחת מהדרכים הבאות:
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.