הקדמה:

חייב בהוצאה לפועל שהוגשה נגדו בקשה למתן צו מאסר בתיק מזונות והוא אינו מיוצג על-ידי עורך דין, רשאי לבקש להשהות את ההחלטה בעניין מאסרו
ההשהייה נועדה לאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין, או לבקש ייצוג מטעם משרד המשפטים (הניתן בהתאם לתנאי הזכאות)
רשם ההוצאה לפועל יכול להשהות את ההחלטה גם ביוזמתו ובתנאי שהחייב מעוניין בכך


רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת החייב או מיוזמתו (אם החייב מעוניין בכך), להשהות החלטה על מתן צו מאסר, אם החייב אינו מיוצג על-ידי עורך דין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב חייב שעונה על שלושת התנאים הבאים:
 1. הוגשה נגדו בקשה למתן צו מאסר בתיק מזונות.
 2. הוא אינו מיוצג על-ידי עורך דין.
 3. הוא מעוניין למנות לעצמו עורך דין, או שימונה לו עורך דין מטעם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים (אם הוא עונה על תנאי הזכאות).

למי ואיך פונים

 • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
 1. לפני הדיון עצמו:
 2. במהלך הדיון בבקשה:
  • החייב יכול לבקש בעל פה מהרשם להשהות את ההחלטה עד שהוא ימנה לעצמו עורך דין או עד שימונה לו עורך דין מטעם הלשכה לסיוע משפטי.


ערעור

חשוב לדעת

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על השהיית ההחלטה גם מיוזמתו (מבלי שהחייב הגיש בקשה לכך) ובתנאי שהחייב מעוניין בכך על מנת לאפשר לו למנות לעצמו עורך דין או לבקש סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים.
 • במקרים דחופים הדורשים מתן סיוע משפטי דחוף ומיידי, הליך הגשת הבקשה לסיוע משפטי יהיה מזורז. למידע נוסף ראו הגשת בקשה לסיוע המשפטי ממשרד המשפטים - פניה במקרים דחופים.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים