חייב בהוצאה לפועל שהוגשה נגדו בקשה למתן צו מאסר בתיק מזונות והוא אינו מיוצג על-ידי עורך דין, רשאי לבקש להשהות את ההחלטה בעניין מאסרו
ההשהייה נועדה לאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין, או לבקש ייצוג מטעם משרד המשפטים (הניתן בהתאם לתנאי הזכאות)
רשם ההוצאה לפועל יכול להשהות את ההחלטה גם ביוזמתו ובתנאי שהחייב מעוניין בכך

רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת החייב או מיוזמתו (אם החייב מעוניין בכך), להשהות החלטה על מתן צו מאסר, אם החייב אינו מיוצג על-ידי עורך דין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • טרם הדיון, יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה להשהיית הליך. לפרטים ראו בקשה להשהיית הליך בהוצאה לפועל.
  • אם הדיון כבר החל, החייב יכול לבקש בעל פה מהרשם להשהות את ההחלטה עד שהוא ימנה לעצמו עורך דין או עד שימונה לו עורך דין מטעם הלשכה לסיוע משפטי.

ערעור

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים