ניתן לערער על צו מאסר בתיק מזונות ללא צורך בהגשת בקשת רשות לערער
זוכה שביקש להוציא צו מאסר נגד חייב ובקשתו נדחתה, רשאי לערער על ההחלטה לדחות את בקשתו
יש להגיש את הערעור תוך 15 יום לבית המשפט לענייני משפחה


חייב בהוצאה לפועל שהוצא נגדו צו מאסר ע"י רשם ההוצאה לפועל, רשאי לערער על הצו בפני בית המשפט.

  • זוכה שהגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה למתן צו מאסר נגד החייב ובקשתו נדחתה, רשאי לערער על החלטת הדחייה בפני בית המשפט.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • ניתן להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער.
  • את הערעור יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה, שנתן את פסק הדין למזונות.
  • אם פסק הדין למזונות ניתן שלא על-ידי בית המשפט לענייני משפחה (למשל בית דין רבני, בית דין שרעי וכו'), יש להגיש את הערעור לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו נמצאת לשכת ההוצאה לפועל שבה ניתנה ההחלטה.
  • יש להגיש את הערעור תוך 15 יום מיום שהומצא הצו למערער. (אם הצו ניתן בנוכחותו של המערער, עליו להגיש את הערעור תוך 15 ימים מיום זה).
  • למידע נוסף על אופן הגשת הערעור, המסמכים שיש לצרף והליך הערעור עצמו ראו ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.

שלבי ההליך

ערעור

  • על ההחלטה של בית המשפט בערעור לא ניתן לערער באופן אוטומטי.
  • ניתן לבקש רשות לערער. את הבקשה יש להגיש לבית המשפט המחוזי.
  • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי או ייצוג משפטי בידי עורך דין.

חשוב לדעת

  • משמעות הדבר היא שגם כאשר חייב מגיש ערעור על צו מאסר, ניתן לאסור אותו למרות הגשת הערעור. במקרה שהוא רוצה לעכב את ביצוע המאסר, עליו להגיש בנוסף לערעור גם בקשה לעיכוב הליכים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים