אם ניתן נגדכם צו מאסר או התראה על מאסר, צו מעצר, צו הבאה, צו חיפוש או הזמנה לבירור, עליכם לפעול מיידית
אם עד שלב זה לא נקטתם שום הליך בתיק ההוצאה לפועל, עליכם להגיש בנוסף גם בקשה להארכת מועד לנקיטת ההליכים שעל חייב לנקוט בשלב פתיחת התיק
למידע נוסף ראו מדריך לבעלי חוב בתיקי הוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה


למי המדריך רלוונטי?

 • חייב שהוצאה נגדו אחד הצווים הבאים והוא רוצה לבטל אותו:

תשלום החוב וציות להחלטות רשם ההוצאה לפועל

 • חייב יכול להביא לביטולו של הצו או הזמנה לבירור בדרכים הבאות:
 1. תשלום החוב, שבגללו הוצא הצו - למידע נוסף ראו תשלום מלוא החוב של חייב בהוצאה לפועל.
 2. מילוי פסק הדין, במקרה שמדובר בתיק שנפתח עקב פסק דין שאינו כספי,
 3. מילוי אחר החלטות רשם ההוצאה לפועל, שבגלל הפרתן בידי החייב ניתנו הצווים.
דוגמה
במקרה שניתן צו הבאה נגד החייב, מכיוון שלא התייצב לבירור, לבדיקה או לחקירת יכולת, שאליהם זומן, יכול החייב להתייצב ביוזמתו וכך להימנע מהבאתו באמצעות צו הבאה.
 • לאחר ביצוע התשלום, קיום פסק הדין או ההתייצבות הנ"ל, יכול החייב להגיש בקשה לביטול הצו (ראו להלן "בקשה לביטול הצו").
 • לא ניתן לבקש את ביטולו של צו חיפוש או צו מעצר אך ניתן לערער עליו (ראו להלן) ולבקש את עיכוב החיפוש עד לדיון בערעור (ראו להלן "ערעור על הצו").
 • לא ניתן לבטל הזמנה לבירור. על החייב להתייצב לבירור ולטעון את טענותיו.

השהיית החלטה על מאסר אם החייב אינו מיוצג ע"י עורך דין

בקשה לביטול הצו

 • במקרה שניתן צו מאסר או צו הבאה, יכול החייב להגיש בקשה לביטול הצו במקרה שיש טעמים לכך. למידע נוסף ראו:
 • לא ניתן לבקש לבטל צו חיפוש או צו מעצר, למעט במקרה שבו הצו הוצא מבלי שניתנה הזדמנות לחייב לטעון את טענותיו בפני רשם ההוצאה לפועל. (ראו להלן).

ביטול הצו אם לפני נתינתו לא ניתנה לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו

ערעור על הצו

 • בפני החייב עומדת במקרים מסוימים אפשרות לערער על הצו בפני בית המשפט.
 • בחלק מהמקרים אין לחייב זכות לערער באופן אוטומטי אלא עליו לבקש רשות לערער.
 • למידע נוסף ראו:

שמירה על פרטיותו של החייב בעת חיפוש על גופו או בכליו

חשוב לדעת

 • חשוב מאד לפעול במהירות, ובמיוחד תוך פרקי הזמן שנקבעו בהחלטות רשם ההוצאה לפועל (במקרה של חקירת יכולת) או בחוק (במקרה של ביטול צו או ערעור).
 • אם איחרתם בהגשת בקשה או ערעור, מומלץ להגיש בקשה להארכת מועד. למידע נוסף ראו בקשה להארכת מועד בהוצאה לפועל.
 • אם עד שלב זה לא ביצעתם שום פעולה בתיק ולא הגשתם שום בקשה או התנגדות המתייחסת ישירות לעצם פתיחת התיק (כגון: התנגדות לביצוע שטר, טענת "פרעתי", התנגדות לתביעה על סכום קצוב, בקשה לחקירת יכולת וכו'), ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשות אלה באיחור. הגשת בקשות אלה נחוצה כדי להמשיך ולפעול בתיק ולהימנע מנקיטת הליכים נוספים נגד החייב. למידע על ההליכים שניתן לנקוט בשלב פתיחת התיק ראו הוצאה לפועל - תגובה לפתיחת תיק.
 • הגשת בקשה או ערעור אינה עוצרת את כניסת הצו לתוקף, ולכן מומלץ להגיש גם בקשה לעיכוב הליכים. למידע נוסף ראו בקשה לעיכוב הליכים.
 • חייב בהוצאה לפועל עשוי להיות זכאי לייצוג משפטי חינם ע"י עורך דין באמצעות הלשכה לסיוע משפטי במשרד המשפטים. למידע נוסף ראו סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים