חייב רשאי לבקש בכל שלב להשהות הליך מסוים במסגרת תיק ההוצאה לפועל
רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על השהיית ההליך המבוקש בתנאי שהחייב הפקיד ערובה
הרשם רשאי לפטור את החייב ממתן ערובה, אם ראה הצדקה לכך לשם מניעת עיוות דין
טפסים

חייב רשאי לבקש בכל שלב להשהות הליך מסוים בתיק ההוצאה לפועל.

 • השהיית הליך מפסיקה באופן זמני רק את אותו ההליך, אך שאר ההליכים בתיק נמשכים.
 • זאת להבדיל מעיכוב הליכים שמפסיקה באופן זמני את כל ההליכים בתיק.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב שננקט נגדו הליך כלשהו במסגרת תיק ההוצאה לפועל.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה בכתב ללשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל התיק, על-גבי טופס בקשה כללית (טופס 988).
 • בסע' 3 בטופס יש לסמן ב- X את בקשה מס' 988 ("בקשה כללית- נימוקים לבקשה") ולפרט מהו ההליך אותו מבקשים להשהות ומהם הנימוקים לבקשה.
 • לבקשה יש לצרף תצהיר עם הפרטים הבאים:
  1. העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה;
  2. סוג הערובה שמציע החייב.

ערעור

 • על ההחלטה של הרשם ניתן להגיש ערעור באופן הבא:

תיק בענייני משפחה

תיק שאינו בענייני משפחה

 • במקרה שמדובר בתיק שאינו בענייני משפחה, יש לפעול באופן הבא:
  • אם בגוף ההחלטה העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער -
  • אם בגוף ההחלטה של רשם ההוצאה לפועל לא ניתנה רשות לערער -
   • אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
   • אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער - יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום המצאת ההחלטה למערער.
   • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל יכול להשהות הליך או להימנע מביצועו אך ורק אם ניתנה החלטה של רשם ההוצאה לפועל על השהיית אותו הליך.
 • עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו-זמנית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים