הקדמה:

כל יורש או זוכה בצוואה רשאי לבקש למנות מנהל עיזבון לצורך שמירה על נכסי העיזבון (הירושה) וחלוקתם בין היורשים
ככלל, מנהל עיזבון ימונה במקרה של חילוקי דעות בין היורשים או במקרה שלא ניתן לאתר חלק מהיורשים
את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה באופן מקוון או בדואר או במסירה ידנית בעמדות קבלת הקהל
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה (פירוט בהמשך)
למידע נוסף ראו בקשה למינוי מנהל עיזבון באתר הרשם לענייני ירושה

מנהל עיזבון הוא גורם מקצועי שתפקידו, בין היתר, הוא לכנס את נכסי העיזבון (הירושה- כספים, רכוש, זכויות וכו'), לשלם את חובות המנוח ולחלק את הירושה בין היורשים.

 • במרבית המקרים נהוג לא למנות מנהל עיזבון, גם אם המנוח מציין זאת במפורש בצוואתו, אלא אם מדובר במקרים מורכבים במיוחד, כגון: חילוקי דעות בין היורשים, קושי באיתור חלק מהיורשים, חובות כבדים ומורכבים, זכויות ונכסים מחוץ לישראל וחשש כי ייגרם נזק לעיזבון עד לחלוקתו.
 • את הבקשה למינוי מנהל העיזבון יש להגיש לרשם לענייני ירושה כבקשה נפרדת במקביל להגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה (או לאחר שניתן צו).


שימו לב
 • המידע בדף זה מתייחס למקרים בהם הבקשה למינוי מנהל עיזבון מוסכמת על כל היורשים.
 • אם הבקשה למינוי מנהל העיזבון איננה מוסכמת על-ידי כל היורשים, יש להגישה בבית-המשפט לענייני משפחה (לפי מקום מושבו של המנוח).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אחד מאלו רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון:
  • יורש המופיע בצו הירושה.
  • זכאי על-פי צוואה.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר תשלום אגרה עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה למינוי מנהל עיזבון יש להגיש לרשם לענייני ירושה באחת משלוש דרכים: באופן מקוון, בדואר או בקבלת קהל (פירוט בהמשך).

מילוי הבקשה

 • יש להדפיס ולמלא את טופס הבקשה למינוי מנהל עיזבון באתר הרשם לענייני ירושה.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצהיר שנערך ואומת על-ידי עורך-דין שבו מפורטים הנימוקים למינויו של מנהל עיזבון.
  • אישור על תשלום האגרה (במחוז תל-אביב והמרכז יש לצרף בשלב הגשת הבקשה אישור על תשלום האגרה הראשונה בלבד- "בקשה למינוי מנהל עיזבון").
  • ייפוי כוח במקרה שהבקשה מוגשת על-ידי עורך-דין.
  • "מסמך הסכמה"- מסמך כתוב וחתום על-ידי האדם המוצע להיות מנהל העיזבון כי הוא מסכים למינוי. על מסמך ההסכמה להכיל את הפרטים הבאים:
   • שמו המלא ומספר הזהות שלו.
   • שמו המלא ומספר הזהות של המנוח (או המנוחים).
   • פירוט ההסכמה עצמה בצירוף חתימת ידו.
  • "מסמך הסכמה"- מסמך כתוב וחתום על-ידי כל היורשים על-פי דין או של הזכאים על-פי הצוואה. על מסמך ההסכמה להכיל את הפרטים הבאים:
   • שמם המלא ומספר הזהות של כל היורשים על-פי דין או של כל הזכאים על-פי הצוואה.
   • שמו המלא ומספר הזהות של המנוח (או המנוחים).
   • פירוט ההסכמה עצמה בצירוף חתימת ידם של כל היורשים על-פי דין או של כל הזכאים על-פי הצוואה.
שימו לב
אם הבקשה למינוי מנהל עיזבון איננה מוסכמת על-ידי כל היורשים על-פי דין או כל הזכאים על-פי הצוואה- יש להגיש את הבקשה בבית-משפט לענייני משפחה (לפי מקום מושבו של המנוח).

הגשת הבקשה

 • את הבקשה המלאה בצירוף כל המסמכים המפורטים מעלה, ניתן להגיש בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • באופן מקוון- יש להיכנס לאתר הרשם לענייני ירושה, לבחור בלשונית "איתור בקשות", למלא את הפרטים הנדרשים , להסדיר את תשלום האגרה ולצרף קובץ סרוק אחד הכולל את טופס הבקשה וכל המסמכים הנדרשים.
  • בדואר- יש לשלוח את הבקשה בצירוף כל המסמכים בשלושה עותקים (אחד מקורי ושני העתקים) למשרדי הרשם לענייני ירושה, לפי מקום מושבו של המנוח.
  • בקבלת קהל- יש להגיש את הבקשה בצירוף כל המסמכים בשלושה עותקים (אחד מקורי ושני העתקים) בלשכת קבלת הקהל במשרדי הרשם לענייני ירושה, לפי מקום מושבו של המנוח. ניתן להזמין תור מראש. (במחוז תל-אביב והמרכז הגשת הבקשה נעשית ב'עמדה מהירה' ללא זימון תור).
הערת עריכה
מתוך מדריך העזבונות באתר של הרשם "את כל המסמכים והטפסים הגישו בשלושה עותקים: לאחד צרפו את כל המסמכים המקוריים, ולשניים האחרים – העתקים מכל המסמכים.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:45, 10 בפברואר 2020 (IST)

תשלום אגרה

 • הגשת הבקשה למינוי מנהל עיזבון כרוכה בתשלום שתי אגרות: "בקשה למינוי מנהל עיזבון" ו"תשלומי מנהל עיזבון".
שימו לב
במחוז תל-אביב בלבד, האגרה השנייה ("תשלומי מנהל עיזבון") תשולם רק לאחר שהבקשה למינוי מנהל עיזבון תאושר על-ידי הרשם לענייני ירושה.
הערת עריכה
כשפותחים את הדף של שירות התשלומים, לא מופיעה האגרה השניה של "תשלומי מנהל עיזבון". לבדוק אולי מדובר ב"בקשה אחרת" וכן מה הסכום שלה?. אולי ליאורה תוכל לסייע בתשובה או תחבר למישהו
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 15:01, 10 בפברואר 2020 (IST)
הערת עריכה
לשאול האם האגרה השנייה שלא מופיעה בטבלה היא בעצם שכר הטרחה למנהל?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:33, 18 בפברואר 2020 (IST)

שלבי ההליך

 • לאחר שהוגשה, הבקשה עוברת לבדיקתו של עוזר הרשם לענייני ירושה או לבא-כוח היועץ המשפטי לממשלה.
 • לאחר השלמת הטיפול יוחלט האם לקבל את הבקשה ולתת צו למינוי מנהל עיזבון או האם לדחות את הבקשה.
הערת עריכה
יש פרוצדורה של השלמת מסמכים? מה לגבי ערעור? תוך כמה זמן צריכה להינתן תשובה? באילו מקרים ניתן לקבל פטור מאגרה או החזר אגרה? ואיך מקבלים תשובה על דחייה, האם היא מפורטת?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 15:18, 10 בפברואר 2020 (IST)

חשוב לדעת

 • את הבקשה למינוי מנהל העיזבון יש להגיש כבקשה נפרדת במקביל להגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה (או לאחר שניתן צו).
 • מינוי מנהל עיזבון עלול לסרבל את הליך חלוקת העיזבון וכרוך בהוצאות (כגון תשלום שכר טרחה למנהל העיזבון) והליכים שעלולים להתברר כמיותרים. לכן, רצוי לשקול בכובד ראש אם אכן יש צורך במינוי ולעשות זאת רק אם קיים צורך אמיתי וממשי בכך.
 • במקרים מסויימים בהם יש צורך למנות מנהל עיזבון לפני שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, ניתן להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני.
 • מנהל העיזבון והיורשים יכולים להגיע להסכם שיקבע איך יחולק העיזבון (הירושה), גם אם החלוקה תהיה שונה מזו הקבועה בצוואה או בצו הירושה.
 • לא ניתן למנות מנהל עיזבון רק לחלק מהעיזבון או מנהל עיזבון שיפעל מטעמם של חלק מהיורשים.
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה באגרה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
הערת עריכה
צריך לבדוק מה הפרוצדורה במנהל עיזבון זמני
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 15:22, 10 בפברואר 2020 (IST)

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים