כל אדם רשאי לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון בכל נושא שקשור לתיקים שמתנהלים אצלו
מייצגים של פונים נדרשים לפנות לממונה באמצעות טופס פנייה מקוון (אינטרנטי)
פונים שלא מיוצגים, רשאים לפנות לממונה באמצעות טופס פנייה מקוון או באמצעות הגשת פנייה באופן ידני


אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי) הוא הרשות המנהלית של המדינה שאחראית על ניהול חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

 • התיקים שמתנהלים אצל הממונה הם של חייבים שסכום חובותיהם עולה על 166,627.31 ₪ (נכון ל-2024).
 • ניתן לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי בכל נושא שקשור לתיקים אשר מתנהלים אצלו.
 • ככלל, יש להגיש את הפנייה באופן מקוון, אך פונים שלא מיוצגים, יכולים להגיש את מסמך הפנייה גם באופן ידני.
 • הגשת הפנייה והטיפול בה לא כרוכים בתשלום.
טיפ
ניתן לאתר מידע על תיקי חדלות פירעון (פשיטת רגל),במערכת המקוונת (אינטרנטית) של הממונה על הליכי חדלות פירעון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם רשאי לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון בכל נושא שקשור לתיק המתנהל אצלו.

למי ואיך פונים

 • את הפנייה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון באמצעות טופס פנייה מקוון (אינטרנטי).
 • יש למלא אחר ההנחיות שמופיעות בטופס ולמלא, בין השאר, את הפרטים והמידע הבאים: מספר התיק, מחוז מטפל, פרטי הפונה (שם מלא, מספר זהות, כתובת, מספר טלפון ודוא"ל) וכן מסמך המפרט את הבקשה/הפנייה.
שימו לב

שלבי ההליך

 • בהתאם לנושא הפנייה, היא תועבר לטיפול אצל הגורם הרלוונטי במשרדי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • ככלל, בתוך 14 ימים מהיום שהוגשה הפנייה, תישלח תשובת הממונה, לכתובת הדוא"ל של הפונה.
 • במקרה שהטיפול בפנייה יארך מעבר ל-14 יום, תישלח לכתובת הדוא"ל של הפונה הודעה על כך.

חשוב לדעת

 • הגשת הפנייה והטיפול בה לא כרוכים בתשלום.
 • כדי לשוחח בטלפון או להיפגש עם מנהל התיק או הפרקליט (עורך-דין) המטפל, יש לפנות בבקשה דרך טופס הפנייה. מנהל התיק או הפרקליט יצרו קשר עם הפונה לתיאום השיחה או הפגישה.
 • פניות שיישלחו לכתובת הדוא"ל של העובדים במשרדי הממונה על הליכי חדלות פירעון לא ייענו.
 • במקרה של אי שביעות רצון משירות או מגורם מטפל במסגרת הליכים שמתנהלים אצל הממונה, ניתן להגיש תלונה באופן מקוון (ממוחשב).
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים