הקדמה:

כל אדם רשאי לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי), בכל נושא הקשור לתיקים המתנהלים אצלו
מייצגים של פונים נדרשים לפנות לממונה באמצעות טופס פנייה מקוון (אינטרנטי)
פונים שאינם מיוצגים, רשאים לפנות לממונה באמצעות טופס פנייה מקוון או באמצעות הגשת פנייה באופן ידני
למידע נוסף ראו פנייה לממונה על הליכי חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי) הוא הרשות המנהלית של המדינה האחראית על ניהול חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

 • התיקים המתנהלים אצל הממונה הם של חייבים שסכום חובותיהם עולה על 150,000 ש"ח.
 • ניתן לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בכל נושא הקשור לתיקים אשר מתנהלים אצלו.
 • ככלל, יש להגיש את הפנייה באופן מקוון (אינטרנטי), אך פונים שאינם מיוצגים, רשאים להגיש את מסמך הפנייה גם באופן ידני.
 • הגשת הפנייה והטיפול בה לא כרוכים בתשלום.
טיפ
ניתן לאתר מידע על תיקי חדלות פירעון (פשיטת רגל), במערכת המקוונת (אינטרנטית) של הממונה על הליכי חדלות פירעון.
הערת עריכה
אולי לתת דוגמאות לסוגים של פניות/בקשות וגם אולי לציין מה הכוונה ב"כל אדם", החייב, הנושה, בעלי עניין זה הגיוני, איזה עוד סיטואציות/גורמים?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:44, 15 באוקטובר 2019 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • את הפנייה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון באמצעות טופס פנייה מקוון (אינטרנטי).
 • יש למלא אחר ההנחיות המופיעות בטופס ולמלא, בין השאר, את הפרטים והמידע הבאים: מספר התיק, מחוז מטפל, פרטי הפונה (שם מלא, מספר זהות, כתובת, מספר טלפון ודוא"ל) וכן מסמך המפרט את הבקשה/הפנייה.
שימו לב
הערת עריכה
בגוב לא רשום שבהגשה ידנית צריך להגיש 2 העתקים (כמו בשאר הבקשות), לבדוק את זה. וגם- לאיזו כתובת נשלחת התשובה בהגשה ידנית? האם הפונה יכול לבקש שזה יישלח בדוא"ל?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:39, 15 באוקטובר 2019 (IDT)

שלבי ההליך

 • בהתאם לנושא הפנייה, היא תועבר לטיפול אצל הגורם הרלוונטי במשרדי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • ככלל, בתוך 14 ימים מהיום שהוגשה הפנייה, תישלח תשובת הממונה, לכתובת הדוא"ל של הפונה.
 • במקרה שהטיפול בפנייה יארך מעבר ל-14 יום, תישלח לכתובת הדוא"ל של הפונה הודעה על כך.

חשוב לדעת

 • הגשת הפנייה והטיפול בה לא כרוכים בתשלום.
 • על מנת לשוחח בטלפון או להיפגש עם מנהל התיק או הפרקליט (עורך-דין) המטפל, יש לפנות בבקשה דרך טופס הפנייה. מנהל התיק או הפרקליט יצרו קשר עם הפונה לתיאום השיחה או הפגישה.
 • פניות שיישלחו לכתובת הדוא"ל של העובדים במשרדי הממונה על הליכי חדלות פירעון- לא ייענו.
 • ניתן לאתר מידע על תיקי חדלות פירעון במערכת המקוונת (אינטרנטית) של הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים