אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
עם סיום הליך פשיטת הרגל, יש מספר הגבלות על החייב בעיקרן הגבלה על עיסוק במקצועות מסוימים
החייב רשאי לבקש מבית המשפט לקבל תעודה שתסיר ממנו את ההגבלות, כולן או חלקן
על החייב להוכיח שפשיטת הרגל נגרמה מכשל בלתי צפוי שלא לווה בהתנהגות רעה מצד החייב
בית המשפט בוחן את נסיבות יצירת הכשל בצורה אובייקטיבית, ולא מנקודת המבט של החייב


עם סיום הליך פשיטת הרגל, יש מספר הגבלות על החייב, בעיקרן הגבלה על עיסוק במקצועות מסוימים.

 • החייב רשאי לבקש מבית המשפט לקבל, ביחד עם ההפטר, תעודה שתסיר ממנו את ההגבלות, כולן או חלקן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב בפשיטת רגל המעוניין לקבל תעודה שתסיר ממנו את ההגבלות הקיימות לאחר סיום ההליך.
 • החייב יידרש להוכיח את קיומם של שני התנאים הבאים:
  • פשיטת הרגל באה עקב כשל בלתי צפוי.
  • הכשל לא נגרם עקב התנהגות רעה מצד החייב.

למי ואיך פונים

 • החייב רשאי לבקש תעודה לענין חיקוקים פוסלים ביחד עם הבקשה למתן הפטר המוגשת לבית המשפט שדן בפשיטת הרגל שלו.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

שלבי ההליך

 • על החייב להגיש בקשה לבית המשפט לקבלת תעודה לענין חיקוקים פוסלים לפי ס' 66 לפקודת פשיטת הרגל.
 • את הבקשה יש להגיש ביחד עם הבקשה למתן הפטר.
 • על החייב לפרט בבקשתו את ההוכחות לקיומם של שני התנאים הדרושים לקבלת תעודה:
  1. פשיטת הרגל באה עקב כשל בלתי צפוי.
  2. הכשל לא נגרם עקב התנהגות רעה מצד החייב.
 • ניתן לבקש מבית המשפט שרק חלק מההגבלות הקיימות בחוק תוסרנה.
דוגמה
 • חייב מעוניין להתמודד לראשות מועצה מקומית לאחר סיום הליך פשיטת הרגל.
 • החייב יכול להגיש בקשה לקבלת תעודה, המסירה ממנו את המגבלה להתמודד בבחירות למועצות מקומיות.
 • שאר ההגבלות יישארו בתוקפן.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 ימים.
 • בקשת רשות הערעור תוגש לבית המשפט העליון.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

 • בתי המשפט בוחנים בצורה אובייקטיבית האם נתקיימו התנאים הנדרשים למתן תעודה, כלומר, בית המשפט לא שואל האם החייב לא צפה את הכשל בפועל, אלא האם לא ניתן היה לצפות את הכשל באופן אובייקטיבי. העובדה שהחייב פעל בתום לב ביצירת החובות אינה מספקת למתן תעודה.
 • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים