בן זוג מאותו מין של מי שנפטר מפגיעה בעבודה, עשוי להיות זכאי לגמלת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה


בני זוג מאותו מין עשויים להיות זכאים לגמלת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה, אם הם עומדים בשאר התנאים הנדרשים לתשלום הגמלה המפורטים כאן.

מי זכאי?

  • בן זוג של מי שנפטר מפגיעה בעבודה, ואשר עומד בשאר תנאי הזכאות.
  • בת זוג של מי שנפטרה מפגיעה בעבודה, ואשר עומדת בשאר תנאי הזכאות.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על פסקי דין בנושא להט"ב לחצו כאן.

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים