הקדמה:

בן זוג מאותו מין של מי שנפטר, ייחשב כ"שאיר" ועשוי להיות זכאי לקצבת שאירים
להסבר על תהליך מימוש הזכות ראו: הגשת תביעה לקצבת שאירים


  • על פי עמדת המוסד לביטוח לאומי, גבר שבן זוגו נפטר ואישה שבת זוגה נפטרה עשויים להיות זכאים לקצבת שאירים אם הם עומדים בשאר התנאים הנדרשים בחוק.
  • ילדיהם/ן של בני/ת הזוג עשויים/יות להיות אף הם/ן זכאים/ות לגמלה.

מי זכאי?

  • בת זוג של נפטרת תיחשב כ"אלמנה" לצורך קבלת הגמלה, ובלבד שהיא עומדת בשאר התנאים הקבועים בהגדרה זו.
  • בן זוג של נפטר ייחשב כ"אלמן", לצורך קבלת הגמלה, ובלבד שהוא עומד בשאר התנאים הקבועים בהגדרה זו.
  • ילדיהם/ן של בני/ות הזוג ייחשבו כ"יתומים" אם הם עומדים בשאר התנאים הקבועים בהגדרה זו.

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על פסקי דין בנושא להט"ב לחצו כאן.

גורמי ממשל

תודות