בערך זה מפורטים פסקי דין העוסקים בנושא להט"ב, בהתאם לתחומים שונים.
כמו כן, ניתן למצוא במאגר המידע משפט ולהט"ב של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב פסיקה הנוגעת לזכויות להט"ב.

ראו גם

אימוץ, אפוטרופסות והורות

משפחה, זוגיות ונישואים

אלימות במשפחה

הטרדה מינית

תעסוקה

איסור אפליה במקומות ציבוריים

לשון הרע ופרטיות