אסירים ועצירים (כולל במעצר בית) מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי
במקרים מסוימים ניתן פטור מהתשלום ויש מקרים שבהם המדינה משלמת את דמי הביטוח הלאומי
במקרה של מעצר בית או במקרה שהרישום לא נעשה באופן אוטומטי, יש לעדכן את המוסד לביטוח לאומי

אסירים ועצירים (כולל מי שנמצאים במעצר בית) מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי.

  • חובת התשלום והגורם המשלם נקבעים בהתאם לתקופת המאסר/המעצר ולגובה ההכנסות של האסיר/העציר, כפי שמפורט בטבלה:
חובת התשלום בהתאם לתקופת המאסר ולגובה ההכנסות (נכון ל-2024)
תקופת מאסר/מעצר בעלי הכנסות מתחת ל-627 ₪ בחודש או חסרי הכנסות בעלי הכנסות מעל 627 ₪ בחודש
עד שנה פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהכנסתם
מעל שנה המדינה משלמת עבורם דמי ביטוח מינימליים חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות מהכנסתם בקיזוז דמי ביטוח מינימליים שהמדינה משלמת

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • הרישום כאסיר או עציר במוסד לביטוח לאומי אמור להתבצע באופן אוטומטי באמצעות מידע ששב״ס מעביר למוסד לביטוח לאומי.
  • אם הרישום לא נעשה באופן אוטומטי והתקבלה דרישת תשלום שלא מתחשבת במעמד כאסיר או עציר, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס דין וחשבון רב שנתי (6101) בצירוף אישור משירות בתי הסוהר שכולל פרטים אישיים ואת תקופת המאסר.
  • במקרה של מעצר בית, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס דין וחשבון רב שנתי (6101) בצירוף החלטה/פסק דין/פרוטוקול מבית המשפט בנוגע למעצר הבית.
  • למי שחייבים בתשלום, ראו מידע לגבי דרכים לתשלום דמי הביטוח הלאומי.

חשוב לדעת

  • אסיר משוחרר ששהה בכלא 6 חודשים לפחות, עשוי להיות זכאי לגמלת הבטחת הכנסה במשך חודשיים מהשחרור.
  • בן זוגו של מי שנמצא במאסר או במעצר מעל ל-30 יום עשוי להיות זכאי לגמלת הבטחת הכנסה בזמן השהות בכלא.
  • פיגור בתשלום עלול לפגוע בזכאות לקצבאות ובזכויות אחרות שלהן זכאי המבוטח מהמוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים