אסירים ועצירים (כולל במעצר בית) מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי
במקרים מסוימים ניתן פטור מהתשלום ויש מקרים שבהם המדינה משלמת את דמי הביטוח הלאומי
במקרה של מעצר בית או במקרה שהרישום לא נעשה באופן אוטומטי, יש לעדכן את המוסד לביטוח לאומי

אסירים ועצירים (כולל מי שנמצאים במעצר בית) מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי.

  • חובת התשלום וזהות הגורם המשלם נקבעים בהתאם לתקופת המאסר/המעצר וגובה ההכנסות של האסיר/העציר, כפי שמפורט בטבלה (סכומי ההכנסות נכונים ל-2020):
תקופת מאסר/מעצר ללא הכנסות או הכנסות מתחת ל-594 ש״ח בחודש הכנסות מעל ל-594 ש״ח בחודש
עד שנה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מההכנסה
מעל שנה המדינה משלמת דמי ביטוח מינימליים חובת תשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות מההכנסה בקיזוז דמי ביטוח מינימליים שהמדינה משלמת

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • ככלל, הרישום כאסיר או עציר במוסד לביטוח לאומי נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע ששב״ס מעביר למוסד לביטוח לאומי.
    • אם הרישום לא נעשה באופן אוטומטי והתקבלה דרישת תשלום שלא מתחשבת במעמד כאסיר או עציר, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס דין וחשבון רב שנתי (6101) בצירוף אישור משירות בתי הסוהר שכולל פרטים אישיים ואת תקופת המאסר.
  • במקרה של מעצר בית, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס דין וחשבון רב שנתי (6101) בצירוף החלטה/פסק דין/פרוטוקול מבית המשפט בנוגע למעצר הבית.

חשוב לדעת

  • אסיר משוחרר ששהה בכלא 6 חודשים לפחות, עשוי להיות זכאי לגמלת הבטחת הכנסה במשך חודשיים מהשחרור.
  • בן זוגו של מי שנמצא במאסר או במעצר מעל ל-30 יום עשוי להיות זכאי לגמלת הבטחת הכנסה בזמן השהות בכלא.
  • פיגור בתשלום עלול לפגוע בזכאות לקצבאות ובזכויות אחרות שלהן זכאי המבוטח מהמוסד לביטוח לאומי.
  • מידע על הדרכים לתשלום דמי הביטוח הלאומי ניתן למצוא בדף הזה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים