הקדמה:

אסירים ועצירים בתקופת מאסר של פחות משנה אחראים לתשלום דמי ביטוח לאומי בעצמם
המדינה אחראית על התשלום אם תקופת המאסר היא מעל לשנה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אסירים ועצירים מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי.

 • התשלום מבוצע בהתאם לתקופת המאסר:
 • כאשר תקופת המאסר או המעצר אינה עולה על שנה, חובת התשלום מוטלת על האסיר או עציר עצמו.
 • כאשר תקופת המאסר או המעצר היא ארוכה יותר משנה, חובת התשלום מוטלת על המדינה, בלי קשר להכנסותיו של האסיר או עציר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • ככלל, הרישום בביטוח הלאומי כאסיר או עציר נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע שמעביר שירות בתי הסוהר אל המוסד לביטוח לאומי.
 • אם המידע אינו מגיע מסיבה כלשהי, והאסיר או העציר קיבל דרישת תשלום שאינה מתחשבת בהיותו אסיר או עציר, עליו להמציא למוסד לביטוח לאומי אישור משירות בתי הסוהר הכולל את פרטי האסיר ותקופת המאסר.

שלבי ההליך

 • כאשר תקופת המאסר פחותה משנה:
 • אם לאסיר או העציר יש הכנסות העולות על המינימום שנקבע בחוק (5% מהשכר הממוצע) – האסיר או העציר חייב לשלם את דמי הביטוח הלאומי ואת דמי ביטוח הבריאות בעבור עצמו. למידע על אופן התשלום ראו דרכים לתשלום דמי הביטוח הלאומי.
 • אם אין לו הכנסות כלל או שיש לו הכנסות נמוכות מהמינימום שנקבע בחוק, הוא יהיה פטור מלשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 • כאשר תקופת המאסר עולה על שנה:
 • אוצר המדינה משלם את דמי הביטוח הלאומי בעד האסיר, בלי קשר להכנסותיו.

חשוב לדעת

 • אסיר/עציר עשוי להיות זכאי, במידת הצורך, לקצבאות הבאות:

תודות