הקדמה:

אסיר ששהה בכלא למעלה מ-6 חודשים זכאי לקבל הבטחת הכנסה במשך חודשיים משחרורו (בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות)
כדי לקבל את ההטבה, יש להגיש את הבקשה מיד עם השחרור מהכלא
במקרה זה פטור האסיר מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת הקצבה, בתנאי שהגיש את הבקשה לקצבה תך חודשיים מתום החודש שבו השתחרר

אסיר שהשתחרר לאחר ששהה בכלא למעלה מחצי שנה זכאי לקבל גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) למשך חודשיים, כסכום ראשוני לקיום.

 • אם בת זוגו של האסיר קיבלה קצבת הבטחת הכנסה בזמן שהיה בכלא, הם יוכלו לקבל כעת קצבה זוגית.
 • להמשך הזכאות בתום החודשיים, מי שטרם התחיל לעבוד או התחיל לעבוד תמורת שכר נמוך, יופנה לשירות התעסוקה.

מי זכאי?

 • אסיר משוחרר שתקופת המאסר האחרונה שלו הייתה 6 חודשים רצופים לפחות.
 • אין לו הכנסות, או שהכנסותיו נמוכות מסכום הגמלה.
 • מי שיש רכב בבעלותו או בשימושו, יהיה זכאי לגמלה אם הוא עובד בשכר נמוך ועונה על תנאים נוספים המוגדרים בחוק. לפרטים נוספים ראו זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ובעלות על רכב.
 • למי שיש בת זוג, נדרש ממנה לעמוד במבחן הכנסות ושתהיה לה עילה לזכאות (כגון שהיא אם לילד עד גיל שנתיים, היא עובדת בשכר נמוך, היא דורשת עבודה בשירות התעסוקה או שאינה מסוגלת לעבוד).

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס תביעה להבטחת הכנסה. להורדת הטופס.
 • אל הטופס מצרפים את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות מעודכנת, כולל הספח.
  • אישור של שירות בתי הסוהר בנוגע לתקופת המאסר ותאריך השחרור (טופס שהייה).
  • מספר חשבון הבנק האישי של האסיר המשוחרר.
  • הצהרת האסיר שאינו עובד ואין ברשותו רכב.
 • יש להגיש את הטופס והמסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים, בחודש השחרור או בחודש שלאחר השחרור. הזכאות לקצבה זו כאסיר משוחרר לא תתאפשר, אם הבקשה תוגש לאחר מועד זה.
דוגמה
אם האסיר השתחרר ב-25.5 ופנה לביטוח לאומי ב-1.6, הוא יהיה זכאי לקבל גמלה עבור יוני ויולי.
הערת עריכה
בערך זה כתוב שהוא חייב להגיש את התביעה תוך חודש. בערך על פטור מהתייצבות (וכך גם באתר הביטוח הלאומי) כתוב שהבוא צריך להגיש תוך חודשיים מאז החודש שבו השתחרר
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 29.12.2013, 15:50 (IST)

חשוב לדעת

 • אסיר שקיבל קצבת נכות לצמיתות לפני שנכנס לכלא, יוכל להגיש בקשה מחדש לקבלת קצבת הנכות.
 • ניתן לקבל מידע נוסף במרכז השירות והמידע הארצי של המוסד לביטוח לאומי, טל: 04-8812345 או *6050.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים