דמי הבראה לחסיד אומות העולם (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חסיד אומות העולם ובת זוגו זכאים לדמי הבראה ונופש פעם בשנה בשווי הסכום ששולם באותה השנה לעובד מדינה
דמי הבראה משולמים מדי שנה בחודש יוני על ידי הביטוח הלאומי

חסיד אומת העולם ובת זוגו, זכאים לדמי הבראה ונופש פעם בשנה, בעד 8 ימים לכל אחד מהם.

  • שווי הסכום שווה לסכום ששולם באותה השנה לעובד מדינה.
  • דמי ההבראה ניתנים מדי שנה בחודש יוני על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

מי שהוכר כחסיד אומות העולם ומתגורר בישראל.

תהליך מימוש הזכות

  • על מנת לממש את ההטבות הקבועות בחוק, ראשית יש להיות מוכר כחסיד אומות העולם.
  • אם לא שולמו את דמי ההבראה עד ל- 15 ביוני, יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי:
בטלפון 02-6463217, בימים א', ג', ה', בין השעות 15:00 - 13:00.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות