הקדמה:

נפגעי פעולת איבה עיוורים עם דרגת נכות 100% מיוחדת שעובדים או לומדים, זכאים למימון 100 שעות הקראה בחודש
המימון ניתן גם לנפגעים שעבדו ופרשו לגמלאות


נפגעי פעולת איבה עיוורים עם דרגת נכות 100% מיוחדת שעובדים או לומדים, וכן מי שעבדו ופרשו לגמלאות, זכאים למימון 100 שעות הקראה בחודש.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים