הקדמה:

נפגע פעולת איבה עיוור בדרגת נכות 100% מיוחדת שעובד או לומד, זכאי למימון 100 שעות הקראה בחודש
המענק יינתן גם לנכה עיוור שעבד ופרש לגמלאות


נפגע פעולת איבה עיוור בדרגת נכות 100% מיוחדת שעובד או לומד זכאי למימון 100 שעות הקראה בחודש.

  • המענק יינתן גם לנכה עיוור שעבד ופרש לגמלאות.

מי זכאי?

  1. הוא עיוור;
  2. נקבעה לו דרגת נכות 100% מיוחדת;
  3. הוא עובד או לומד או פרש לגמלאות.

תהליך מימוש הזכות

  • לבירור הזכאות ולמימוש ההטבה יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של הנפגע.

חשוב לדעת

  • המענק ניתן בנוסף לסיוע במימון אביזרי עזר לעיוורים, כגון: מקל נחייה מתקפל, מכונת ברייל ורשם קול נייד.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים