נפגעי פעולת איבה עיוורים שנקבעה להם נכות בדרגה 100% ומעלה זכאים למימון 100 שעות הקראה בחודש לצורך סיוע בלימודים או בעבודה
מי שקיבלו את הסיוע בתור עובדים ופרשו מהעבודה ימשיכו להיות זכאים לשעות הקראה גם אחרי הפרישה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה עיוורים שנקבעה להם דרגת נכות 100% ומעלה זכאים למימון 100 שעות הקראה בחודש, בתנאים שיפורטו בהמשך.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה עיוורים שנפגעו בשתי העיניים ונקבעה להם דרגת נכות 100% ומעלה, בכל אחד מהמצבים הבאים:
  • הם עובדים בתפקיד שמצריך את הסיוע
  • הם לומדים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה
  • הם לומדים בהכשרה מקצועית
  • הם היו זכאים לשעות הקראה בתור עובדים ופרשו מהעבודה (זאת בתנאי שהם לא מקבלים תגמול נצרך)
שימו לב
למי שעובדים במקום עבודה קבוע ובמקביל לומדים במוסד להשכלה גבוהה יש זכאות אחת לדמי הקראה (כלומר הם זכאים ל-100 שעות הקראה בחודש)

תקופת הזכאות

תקופת הזכאות המרבית למימון שעות הקראה
סטטוס הזכאים תקופת הזכאות
לומדים לתואר ראשון עד 5 שנים
לומדים לתואר שני עד 4 שנים
לומדים לתואר שלישי עד 5 שנים
לומדים בהכשרה מקצועית עד 3 שנים
עובדים כל תקופת העבודה עד גיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך הלידה ו-67 לגברים)
גמלאים שקיבלו שעות הקראה במקום העבודה לפני שפרשו לצמיתות

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים