חייל בודד או מתנדב שירות לאומי-אזרחי בודד אשר עלה לארץ בחמש השנים שקדמו לשירותו, זכאי למענק סיוע ממשרד העלייה והקליטה
גובה המענק הוא בשיעור 100% משכר היסוד של טוראי בשירות חובה, והוא ניתן בנוסף למענק חודשי לחיילים בודדים מצה"ל ולדמי כלכלה למתנדבים בודדים בשירות לאומי-אזרחי
לצעירים בודדים יוצאי אתיופיה, אשר עלו לארץ בעשר השנים שקדמו לשירות יינתן מענק גבוה יותר, בשיעור 150% משכר היסוד של טוראי בשירות חובה


חייל בודד או מתנדב שירות לאומי-אזרחי בודד אשר עומד בתנאי הזכאות, יכול לקבל מענק סיוע ממשרד העלייה והקליטה.

מי זכאי?

 • אדם אשר ביום גיוסו לצה"ל או התנדבותו לשירות לאומי-אזרחי לא חלפו 5 שנים מעלייתו (או אם הוא עלה מאתיופיה - לא חלפו 10 שנים), והוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • הוא בעל תעודת עולה עצמאית אשר הוריו אינם בארץ, והוא משרת בשירות חובה בצה"ל, או בשירות לאומי-אזרחי.
  • הוא עולה, קטין חוזר, אזרח עולה ותושב חוזר, שהוכר על-ידי צה"ל כחייל בודד (גם אם אין בידו תעודת עולה עצמאית).

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך מימוש המענק, יש לפנות למשרד העלייה והקליטה באחת מלשכות השירות בארץ ולהציג את המסמכים הבאים:
  • תעודת עולה.
  • אישור חשבון בנק.
  • לחיילים: אישור חייל בודד ואישור על שירות צבאי סדיר בציון תאריך שחרור משוער (בכל חצי שנה יש להציג אישור עדכני).
  • למתנדבי שירות לאומי-אזרחי: אישור שירות לאומי-אזרחי והצהרה של מתנדב שירות לאומי-אזרחי שהוריו לא בארץ.
 • לבירור העמידה בתנאי הזכאות והטפסים הנדרשים, מומלץ לפנות מראש טלפונית למוקד משרד העלייה והקליטה במספר הטלפון: 03-9733333.
 • עבור מתנדבי שירות לאומי-אזרחי הוקם מנגנון, במסגרתו מועברת באופן אוטומטי רשימת המתנדבים למשרד העלייה והקליטה, וזה בודק את זכאות המתנדבים לסיוע ומעביר להם ישירות את התשלום. אם סיוע זה לא ניתן בפועל, ניתן לברר את תנאי הזכאות מול המוקד.

מקרים חריגים

 • אם התקופה המזכה בסיוע ממשרד הקליטה חלפה או בכל מקרה חריג אחר, ניתן לפנות למשרד הקליטה לוועדת ערעורים בבקשה לקבלת סיוע כחריג.
 • חייל הנמצא מעל 3 שנים בארץ יוכל לפנות בבקשה חריגה, אם הוא למד טרם גיוסו לצה"ל. לשם כך נדרש החייל להביא אישור ממינהל הסטודנטים המעיד על תקופת לימודיו.

חשוב לדעת

 • חיילים יוצאי אתיופיה, יוכלו לפנות גם למוקד סיוע לבני העדה בצה"ל בשפה האמהרית במספר: 03-5690822.
 • יש לחדש את הזכאות מדי שנה במשרד העלייה והקליטה, והיא תקפה עד תום השירות הצבאי או השירות הלאומי-אזרחי.
 • ערך זה מתייחס למתנדבים בשירות לאומי-אזרחי שהם בעלי פטור משירות צבאי בלבד. הערך אינו מתייחס לשירות לאומי-אזרחי לגברים חרדים, בעניינם חלים תנאי וכללי שירות שונים. להרחבה בנושא שירות לחרדים, ראו פורטל שירות לאומי-אזרחי לחרדים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים