הקדמה:

מתנדבים בודדים בשירות לאומי-אזרחי אשר משפחתם הקרובה מתגוררת בחו"ל, זכאים לחופשה מיוחדת נוספת, בנוסף לימי החופשה השנתית
החופשה המיוחדת היא למשך 15 ימים קלנדריים (כולל ימי שישי, ערבי חג, שבתות וחגים), בהם יוכלו המתנדבים לצאת לחו"ל ולבקר את משפחתם


מתנדבים בודדים זכאים לחופשה מיוחדת של 15 ימים קלנדריים מלבד ימי החופשה השנתית הרגילה, כדי לצאת לחו"ל ולבקר את בני משפחתם.

מי זכאי?

  • מתנדבים בודדים אשר משפחתם הקרובה מתגוררת בחו"ל

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • "ימים קלנדריים" משמעותם 15 ימים בסך הכולל, ובמסגרתם נספרים כלל הימים ולא רק ימי עבודה. כלומר, מדובר בחופשה הכוללת ימי שישי, שבתות וחגים.
  • מעבר לחופשה המיוחדת, זכאים המתנדבים הבודדים לחופשה שנתית ולחופשות מיוחדות נוספות ככל מתנדב.
  • מתנדבים בודדים עשויים להיות זכאים להטבות נוספות, ולמשל מענק מטעם משרד הקליטה ותוספת לדמי הכלכלה.

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים

  • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדים


חקיקה ונהלים

תודות