דמי ליווי הם תשלום חודשי שנועד לסייע לעיוורים ולקויי ראייה בניידות שלהם
התשלום הוא בסך 2,467 ₪ בחודש (החל מאוגוסט 2022)
למידע רשמי ראו אתר "קליק לרווחה"


דמי ליווי הם תשלום חודשי שנועד לסייע לעיוורים ולקויי ראייה בפעילויות שונות שמצריכות ניידות.

 • החל מאוגוסט 2022 סכום דמי הליווי הוא 2,467 ₪ בחודש (זהה לסכום קצבת ניידות).

מי זכאי?

 • בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה קבועה מגיל 18 ומעלה שעונים על התנאים הבאים:
  • הם מנהלים חיים עצמאיים בקהילה (כולל מי שמתגוררים במסגרת חוץ ביתית שמאפשרת חיים עצמאיים בקהילה, כגון יחידה עצמאית בהוסטל או בדיור מוגן).
  • רופא אמון (שעובד עם משרד הרווחה) בדק אותם ומצא לפחות אחד מהמצבים הבאים:
   • היעדר ראייה מוחלט.
   • חדות ראייה שלא עולה על 1/60 בעין הטובה (גם אחרי שנעזרים במשקפיים).
   • שדה ראייה של 10 מעלות ומטה בעין הטובה (גם אחרי שנעזרים במשקפיים).
שימו לב
 • אפשר לקבוע את הזכאות לדמי ליווי רק לפני שמגיעים לגיל 67.
 • מי שהגיעו לגיל 67 ימשיכו לקבל דמי ליווי (בתנאי שהזכאות נקבעה להם לפני גיל 67).

מי לא זכאי

תהליך מימוש הזכות

 • תהליך בדיקת הזכאות לדמי ליווי כלול אוטומטית בבדיקת זכאות לתעודת עיוור, ויישום ההחלטה מובא לידיעת הפונה במכתב אישי.
 • התהליך זהה גם למי שכבר יש להם תעודת עיוור ומעוניינים לבדוק רק את הזכאות לדמי ליווי. למשל: בעלי תעודת עיוור שהגיעו לגיל 18 או שמצב ראייתם החמיר (ועדיין לא הגיעו לגיל 67).
 • לפירוט התהליך ראו תעודת עיוור / לקוי ראייה.
 • מי שאושרה להם הזכאות, צריכים להעביר את המסמכים הבאים:
  • צילום המחאה (צ'ק) או אישור על ניהול חשבון מהבנק.
  • טופס הצהרה (נספח ד' להוראת התע"ס).
  • אישור מביטוח לאומי על גובה קצבת נכות/קצבת שירותים מיוחדים.
 • את המסמכים יש לשלוח אל:
  • שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה - רש"ט, משרד הרווחה
  • רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים.
 • דמי הליווי ישולמו ישירות לחשבון הבנק של הזכאים בין 15 ל-20 בכל חודש.
 • הזכאות לדמי ליווי תחושב ממועד האישור של רופא האמון (או ממועד החלטת ועדת העררים במקרה של ערעור).
 • אם הזכאות אושרה בעקבות תביעת נכות מהמוסד לביטוח לאומי (שמעביר את פרטי הזכאים למשרד הרווחה), הזכאות תחל ממועד קיום הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי שאישרה את סעיפי הלקות הרפואית.

בקשה לעיון נוסף

 • פונה שלא אושרה זכאותו לקבלת דמי ליווי, יכול לפנות בבקשה לעיון מחדש בתוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה.
 • את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס מקוון, ויש לצרף לה:
  1. סיכום תיק רפואי במרפאת עיניים או סיכום 3 בדיקות אחרונות של רופא עיניים. סיכום תיק רפואי בנושא עיניים בקופת חולים או בית חולים עם פירוט של 3 מפגשים אחרונים.
  2. מכתב אישי שמפרט את מהות הבקשה לעיון מחדש.
  3. מסמכים רפואיים נוספים שתומכים בבקשה (כמו תדפיסי בדיקות שדות ראיה, ממצאי בדיקות מכונים והדמיות וכו׳).
 • ייתכן שמגיש הבקשה לעיון מחדש יידרש לעבור בדיקה על ידי רופא שהוסמך לכך.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה.

בדיקה חוזרת

 • מי שלא אושרה להם הזכאות לדמי ליווי, רשאים להיבדק שוב אצל רופא אמון של משרד הרווחה כעבור שנה.
 • מי שחלה החמרה במצב הראייה שלהם, רשאים להיבדק שוב לפני שתמה שנה ממועד הבדיקה הקודמת, אם יציגו אישור מרופא עיניים לגבי ההחמרה.

איסור על עיקול דמי ליווי

 • לא ניתן לעקל דמי ליווי שמגיעים לעיוורים או לקויי ראייה, גם אם נפתחו נגדם הליכי הוצאה לפועל.
 • אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך 30 ימים מרגע שהועברו אליו (לאחר 30 יום ניתן יהיה לעקל כספים אלה מתוך החשבון, אם החייב לא משך אותם עדיין).
 • למידע נוסף ראו נכסים וכספים שאסור לעקל בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • דמי ליווי אינם מחושבים כהכנסה לצורך זכאויות שונות מהמחלקה לשירותים חברתיים.
 • במשפחה שבה שני בני הזוג עיוורים, הזכאות תחושב בנפרד לכל אחד מהם.
 • החל ממרץ 2018 משולמים דמי ליווי בשיעור אחיד לכל הזכאים (כולל מי שאינם לומדים או עובדים) וכן לנשים שזכאותן החלה לפני גיל 67 (במקום גיל 62 לפני כן).
 • בעקבות פסיקת בג"ץ (ראו "פסקי דין" בהמשך), שיעור דמי הליווי הושווה לסכום קצבת ניידות חודשית למי שאין ברשותם רכב, רטרואקטיבית מדצמבר 2018. למידע נוסף ראו הודעת משרד הרווחה מיום 08.09.2020.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • בג"ץ 8202/17 (באתר נבו)- יש להעלות את שיעור דמי הליווי כך שישתווה לסכום קצבת ניידות חודשית למי שאין ברשותם רכב, רטרואקטיבית מיום 05.12.2018.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות