אנשים עם מוגבלות בניידות שאין להם רכב (או שיש להם רכב והוא מושבת) עשויים לקבל קצבת ניידות חודשית - בהתאם לתנאים שיפורטו
סכום הקצבה הוא 2,467 ₪ (החל מאוגוסט 2022)
ניתן לבדוק אם תיתכן זכאות לקצבה נוספת במחשבון המוסד לביטוח לאומי


אנשים שיש להם מוגבלות בניידות בגלל ליקויים ברגליהם ואין ברשותם רכב עשויים לקבל קצבה חודשית למימון נסיעות בתחבורה הציבורית, הסעות ועוד.

 • הקצבה משולמת בהתאם לתנאי הזכאות גם למי שברשותם ובבעלותם רכב והרכב מושבת.

מי זכאי?

 1. מלאו להם 18 שנים + נקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור 80% לפחות + הם משתכרים מעל 2,403 ₪ (נכון ל- 2023) או שהם חיילים בשירות חובה + הם לא עונים על "הגדרת נכה" (ראו בהמשך).
 2. מלאו להם 18 שנים + הם מקבלים קצבת שירותים מיוחדים + נקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור 100%, או שוועדה רפואית קבעה שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו.
 3. הם מקבלים גמלת ילד נכה + נקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור 80% לפחות, או שוועדה רפואית קבעה שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו.
 4. הם בוגרים (מגיל 18) שנקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור 100%, או קטינים שנקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור 80% לפחות, או מוגבלים בניידות שוועדה רפואית קבעה שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו + הם שוהים במוסד ויוצאים ממנו ברכב מנועי לפחות 6 פעמים בחודש למטרות עבודה, לימודים, פעילות חברתית, שיקום או התנדבות + אין גוף שמממן את יציאותיהם מהמוסד + הם זכאים לקצבת שירותים מיוחדים/גמלת ילד נכה ולא מקבלים אותה כי הם שוהים במוסד.
 5. הם שוהים במוסד, יש ברשותם ובבעלותם רכב שנרכש עם הלוואה עומדת למימון מסים, אך בגלל נסיבות מיוחדות הם לא נדרשים להחזיר אותה ומתקיימים לגביהם כל התנאים שמפורטים בסעיף הקודם (הרביעי).

הגדרת נכה

 • למילוי הסעיף הראשון בתנאי הזכאות, נכים מוגדרים כתושבי ישראל או תושבת ישראל שאינה עקרת בית נכה בין גיל 18 לגיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי ממחלה, תאונה או מלידה, מתקיים אצלם אחד מאלה:
 1. אין להם כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד או שכושרם להשתכר צומצם עקב הליקוי (בבת אחת או בהדרגה) ב-50% או יותר.
 2. הכנסתם מעבודה לא עולה על 7,122 ₪ (נכון ל-2023) - למי שזכאים לקצבה תקופה ממושכת או שיש להם ליקוי חמור, או הכנסתם מעבודה לא עולה על 5,342 ₪ (נכון ל-2023)- למי שזכאים לקצבה לתקופה לא ממושכת והליקוי שלהם לא חמור.

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת
 • כדי לקבל את הקצבה החודשית, הזכאים לגמלת ניידות יקבלו מכתב להשלמת מסמכים - בהתאם לצורך:
  • כתב התחייבות למוגבל בניידות עם חתימתם.
  • למי שמשתכרים מעל 2,403 ₪ (נכון ל-2023) - תלושי שכר מ-3 החודשים האחרונים.
  • לחיילים בשירות חובה - אישור מהצבא על השירות ומועד השחרור המשוער.
  • למי ששוהים במוסד - אישור על יציאותיהם ברכב מהמוסד (6 יציאות בחודש לפחות) ופירוט מועדי היציאות.
 • ניתן לשלוח או להגיש את המסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב - בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • כמו כן, ניתן לסרוק ולשלוח את המסמכים באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי ("מחלקות קצבאות").
 • קצבת הניידות משולמת החל ב-1 בחודש שבו הוגשה לוועדה הרפואית הבקשה לבדיקה.

סכום הקצבה

 • סכום הקצבה הוא 2,467 ₪ לחודש, החל מאוגוסט 2022 (2,364 ₪ לפני כן).
 • הסכום זהה לסכום קצבת ניידות שמקבלים בעלי רישיון נהיגה עם 100% מוגבלות בניידות ורכב עם נפח מנוע עד 1,800 סמ"ק.
 • שיעורי קצבת הניידות מתעדכנים על-פי ההתייקרויות שחלות בביטוח רכב, במחירי הדלק ובמחירי התיקונים והאחזקה.

הפסקת תשלום הקצבה

 • תשלום קצבת הניידות עלול להיפסק אם אירע אחד מהאירועים הבאים:
  • תנאי כלשהו מהתנאים המזכים בקצבה פסק מלהתקיים או לא התקיים.
  • מקבלי הקצבה מאושפזים בבית חולים 3 חודשים רצופים לפחות, והם לא זכאים לקצבת חסר רכב כמי ששוהים במוסד.
  • יציאה לחו"ל:
  • למי שקיבלו קצבת ניידות פחות מ-3 חודשים רצופים ויצאו מהארץ לתקופה שמעל לחודש קלנדרי (מ-1 בחודש עד סופו), יופסק תשלום הקצבה ב-1 בחודש שאחרי יציאתם מהארץ.
  • למי שקיבלו קצבת ניידות לתקופה של 3 חודשים רצופים לפחות לפני יציאתם מהארץ, תשלום הקצבה יופסק רק בתום 6 חודשים רצופים מהיום שיצאו מהארץ.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים