ילדים הזכאים לקצבת תלויים בנפגעי עבודה או שמשולמת עבורם תוספת קצבת תלויים עשויים להיות זכאים לדמי מחיה
דמי המחיה הם בסך 894 ₪ לחודש (נכון לשנת 2024)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

ילדים הזכאים לקצבת תלויים בנפגעי עבודה או שמשולמת עבורם תוספת קצבת תלויים עשויים להיות זכאים לדמי מחיה, בהתאם לתנאי הזכאות.

 • דמי המחיה הם בסך 894 ₪ לחודש, נכון לשנת 2024.

מי זכאי?

 • ילדים (בהתאם להגדרתם) העונים על התנאים הבאים:
  • הם זכאים לקצבת תלויים, או שמשולמת להורה האלמן/ה תוספת קצבת תלויים עבורם.
  • הם לומדים בכיתה ט'-י"ב.
 • הזכאות מותנית בהכנסותיהם (שלא מעבודה) של הילדים ובהכנסות ההורה המקבל/ת עבורם את הקצבה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש את המסמכים הבאים:
  • טופס תביעה לדמי מחיה (הטופס נשלח אוטומטית מהמוסד לביטוח לאומי בדואר לפני פתיחת שנת הלימודים).
  • אישור מבית הספר על לימודי הילד/ה.
  • אישורים על הכנסות (כגון תלושי משכורת של ההורה, אישורים על קצבאות נוספות שמקבלים הילדים וכדומה).
 • ניתן להגיש את טופס התביעה והאישורים לסניף המוסד לביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים (בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף).
 • כמו כן, ניתן לסרוק את המסמכים ולשלוח אותם באופן מקוון.
 • התשלום ישולם לזכאים כתוספת לקצבת התלויים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים