הקדמה:

ילד הזכאי לקצבת תלויים בנפגעי עבודה או שמשולמת עבורו תוספת קצבת תלויים עשוי להיות זכאי לדמי מחיה
דמי המחיה הם בסך 802 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2021)
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

ילד הזכאי לקצבת תלויים בנפגעי עבודה או שמשולמת עבורו תוספת קצבת תלויים עשוי להיות זכאי לדמי מחיה, בהתאם לתנאי הזכאות.

 • דמי המחיה הם בסך 802 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2021.

מי זכאי?

 • ילד (בהתאם להגדרתו) הזכאי לקצבת תלויים, או שמשולמת בעבורו להורהו האלמן/ה תוספת קצבת תלויים, ועונה על התנאים הבאים:
  • הוא סיים 8 שנות לימוד חובה.
  • עיקר זמנו (לפחות 24 שעות בשבוע) מוקדש ללימודים על-יסודיים או להכשרה מקצועית.
 • הזכאות מותנית בהכנסותיו (שלא מעבודה) של הילד ובהכנסות הורהו הטבעי, המקבל עבורו את הקצבה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש את המסמכים הבאים:
  • טופס תביעה לדמי מחיה - הטופס נשלח אוטומטית מהמוסד לביטוח לאומי בדואר לפני פתיחת שנת הלימודים (ניתן גם להורידו מכאן ולהדפיס),
  • אישור על לימודיו של הילד מבית הספר.
  • אישורים על הכנסות (כגון תלושי משכורת של ההורה, אישורים על קצבאות נוספות שמקבל הילד וכדומה).
 • ניתן להגיש את טופס התביעה והאישורים בסניף המוסד לביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, או לשלוח אותם בדואר לכתובת:
תחום נכות מעבודה ותלויים
המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים 91909

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים