הקדמה:

נפגעי עבירת מין או אלימות זכאים להביע את עמדתם בפני ועדת שחרורים בעניין אסירים לפני קבלת החלטה בדבר שחרור מוקדם או יציאה לחופשה של האסיר שפגע בהם
עמדת הנפגע תועבר לוועדה בכתב
לפירוט זכויותיהם של נפגעי עבירה בהתאם לסוג העבירה ראו אתר פרקליטות המדינה


סעיף 19 לחוק זכויות נפגעי עבירה קובע כי נפגע עבירת מין או אלימות זכאי להביע את עמדתו בפני ועדת השחרורים, בטרם תתקבל החלטה על שחרור של האסיר הפוגע.

  • נפגע העבירה זכאי אף לקבל מידע על החלטת ועדת השחרורים.

מי זכאי?

  • נפגעי עבירות מין או אלימות.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להעביר את העמדה בכתב לפרקליטות או לשירות בתי הסוהר.
  • ניתן להיעזר בארגוני סיוע (כגון המועצה הלאומית לשלום הילד) לצורך העברת העמדה לגורמים הרלוונטיים.

חשוב לדעת

  • לא תמיד נשלחת לנפגעי העבירה הודעה על התכנסות ועדת השחרורים. מומלץ לעקוב מדי פעם ולבדוק האם מתכנסת ועדת השחרורים בנוגע למבצע העבירה, ניתן להיעזר לשם כך בארגוני הסיוע.

ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות