נפגעי עבירת מין או אלימות זכאים להביע את עמדתם בפני ועדת שחרורים בעניין אסירים לפני קבלת החלטה בדבר שחרור מוקדם או יציאה לחופשה של האסיר שפגע בהם
עמדת הנפגע תועבר לוועדה בכתב
למידע רשמי ראו אתר פרקליטות המדינה

נפגע עבירת מין או אלימות זכאי להביע את עמדתו בכתב בפני ועדת השחרורים, בטרם תתקבל החלטה על שחרורו המוקדם של האסיר הפוגע (לאחר ריצוי 2/3 מתקופת המאסר).

  • נפגע העבירה זכאי אף לקבל מידע על החלטת ועדת השחרורים.

מי זכאי?

  • נפגעי עבירות מין או אלימות.

תהליך מימוש הזכות

  • יש למלא טופס הבעת עמדה ולשלוח אותו באחת הדרכים הבאות:
    • בדואר לכתובת: רח' יפו 222 ,ירושלים (עבור קצין שירות בתי הסוהר, מחלקת האסיר).
    • בפקס מספר: 02-6225303.
  • לאחר המשלוח ניתן ליצור קשר עם קצינת נפגעי עבירה בשירות בתי הסוהר בטלפון: 02-6225304.
  • ניתן להיעזר בארגוני סיוע (כמו המועצה הלאומית לשלום הילד) לצורך העברת העמדה לגורמים הרלוונטיים.

חשוב לדעת

  • לא תמיד נשלחת לנפגעי העבירה הודעה על התכנסות ועדת השחרורים. מומלץ לעקוב מדי פעם ולבדוק האם מתכנסת ועדת השחרורים בנוגע למבצע העבירה, ניתן להיעזר לשם כך בארגוני הסיוע.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות