אזעקה בנכס חייבת להיות מותקנת בהתאם לכללים שיפורטו בהמשך
צופר של אזעקה תקינה לא יופעל למשך יותר מ-6 דקות
אם רעש האזעקה נמשך יותר מ-30 דקות ניתן להזמין את המשטרה


התקנת אזעקה

 • אדם רשאי להתקין או להפעיל מערכת אזעקה בנכס (דירה או עסק) בהתאם להוראות הבאות:
  • מערכת האזעקה תגרום להפעלה מבוקרת של פעמון האזעקה (צופר) למשך 6 דקות לכל היותר. לאחר מכן הצופר יופסק מעצמו ולא יופעל שנית, אלא לאחר שנדרך מחדש באופן ידני או אוטומטי.
  • עוצמת קול במרחק מטר מהצופר - עוצמת הקול של האזעקה לא תעלה על 87 דציבלים באיזור מגורים, או 95 דציבלים באיזור שאינו אזור מגורים.
  • בעל הנכס אחראי לתקינות מערכת האזעקה ולהפסקה מיידית של פעולתה במקרה של קלקול או תקלה.
  • ליד דלת הכניסה לנכס יש לשים שלט בולט לעין שמפרט באופן ברור את פרטי הגורם שמוסמך לטפל באזעקה במקרה של תקלה ואת פרטיו של בעל העסק או מנהלו.

טיפול ברעש אזעקה

 • מי שנקרא להפסיק רעש אזעקה מתמשך (מעל 6 דקות) יעשה זאת בהקדם ולא יאוחר מ-30 דקות, בכל שעות היממה ובכל ימות השנה.
 • אם צופר האזעקה לא יופסק כעבור 30 דקות, ניתן לפנות למשטרה ולהזמין שוטר שינקוט צעדים להפסקת צופר האזעקה.
 • בעל הנכס יחוייב בעלות הטיפול בהפסקת האזעקה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים