הקדמה:

אזעקה בנכס חייבת להיות מותקנת בהתאם לכללים שנקבעו
צופר של אזעקה תקינה לא יופעל למשך יותר מ-6 דקות
במקרים של רעש אזעקה בלתי פוסק הנמשך מעל 30 דקות, ניתן להזמין את המשטרה


התקנת אזעקה

 • בהתאם לתקנה 9 לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), אדם רשאי להתקין או להפעיל מערכת אזעקה בנכס (דירה או עסק) בהתאם להוראות הבאות:
  • מערכת האזעקה תגרום להפעלה מבוקרת של פעמון האזעקה (צופר) למשך 6 דקות לכל היותר. לאחר מכן יופסק הצופר מעצמו ולא יופעל שנית, אלא לאחר שנדרך מחדש באופן ידני או אוטומטי.
  • עוצמת קול במרחק מטר מהצופר- עוצמת קול האזעקה לא תעלה על 87 דציבלים באיזור מגורים, או 95 דציבלים באיזור שאינו אזור מגורים.
  • בעל הנכס אחראי לתקינות מערכת האזעקה ולהפסקה מיידית של פעולתה במקרה של קלקול או תקלה.
  • ליד דלת הכניסה לנכס יש לשים שלט בולט לעין המפרט באופן ברור את פרטי האדם המוסמך לטפל באזעקה במקרה של תקלה ואת פרטיו של בעל העסק או מנהלו.

טיפול ברעש אזעקה

 • אדם שנקרא להפסיק רעש אזעקה מתמשך (מעל 6 דקות) יעשה זאת בהקדם ולא יאוחר מ-30 דקות, בכל שעות היממה ובכל ימות השנה.
 • במקרים שצופר האזעקה לא הופסק כעבור 30 דקות, ניתן לזמן שוטר שינקוט בצעדים הדרושים להפסקתו.
 • בעל הנכס יחוייב בעלות הטיפול בהפסקת האזעקה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים