הקדמה:

החזקת בעלי חיים במבנה או בחצר צריכה להיעשות באופן שלא יגרום לרעש חזק המפריע לשכנים


תקנה 13 לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) קובעת כי החזקת בעל חיים בחצר או במבנה (כגון בית, דירה, או בית עסק) תיעשה באופן שלא יגרום לרעש חזק המפריע לשכנים.

מי זכאי?

  • אדם שנפגע ממטרד הרעש.

תהליך מימוש הזכות

  • כדי להפסיק או למנוע הפרעה של מטרד הרעש ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות