אסור לגרום לרעש חזק או לרעש בלתי סביר בשעות מסוימות באזור מגורים
האיסור להרעיש חל גם מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם להפרעה או מטרד באזור המגורים
חוקי העזר של הרשויות המקומיות עשויים לקבוע כללים נוספים לגבי כל רשות

תקציר

בשעות מסוימות אסור להרעיש באמצעות קולות (טלוויזיה, רדיו, שירה, נגינה, צעקות, רמקול וכד'), זיקוקים, נפצים, מזגנים, מדחסים וחבטת שטיחים ומזרונים.

רעש מכשירי קול, זיקוקים ונפצים

 • אסור להפעיל מכשירי קול (שירת אדם, צעקות, כלי נגינה, רדיו, טלוויזיה, פטיפון, רמקול, מגביר קול וכד'), בין השעות 14:00 ל-16:00 ובין השעות 23:00 ל-07:00 למחרת, בכל אחד מהמקומות הבאים באזור מגורים:
  • תחת כיפת השמיים.
  • במקום שאינו תחת כיפת השמיים ואינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ.
  • בניין מגורים.
 • אסור להפעיל באזור מגורים זיקוקי דינור, חזיזים, נפצים ודומיהם שמכילים חומרים נפיצים ושגורמים לרעש (ניתן להפעילם במרחק שעולה על 1,000 מטר מאזור המגורים, בין השעות 7:00 ל-22:00).
 • האיסורים על הפעלת מכשירי קול, זיקוקים, נפצים ודומיהם לא יחולו לגבי חגיגה או שמחה שנערכות באחד מהמועדים הבאים:
 • האיסור להרעיש חל גם מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים.
שימו לב
חוקי העזר של הרשויות המקומיות עשויים לקבוע תנאים וכללים יותר ספציפיים לגבי כל רשות ותושביה (כגון הגבלת הרעש במועדים שצוינו בתקנות ל-80 דציבלים, הוספת מועדים או הסרת מועדים מהרשימה שמפורטת בתקנות).
ניתן לאתר את חוקי העזר על-פי שם הרשות באתר משרד הפנים.

רעש מזגנים

 • אסור להפעיל או להרשות למישהו אחר להפעיל מזגן, מדחס וכו׳ במקרים הבאים:
  • באופן שגורם לרעש חזק שמפריע או עלול להפריע לאדם שנמצא בבית מגורים אחר.
  • באופן שגורם או עלול לגרום לרעש בלתי סביר.

הגבלות נוספות על רעש מדירות שכנים

מי זכאי?

 • מי שנפגע או עלול להיפגע ממטרד הרעש.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי להפסיק או למנוע הפרעה של מטרד הרעש ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:

חשוב לדעת

 • אדם שעובר על ההוראות שאוסרות גרימת רעש, מבצע עבירה פלילית והוא צפוי לקנס או למאסר של עד 6 חודשים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים