אם אזעקת דירה פועלת מעבר לזמן שקבוע בחוק, ניתן להפסיקה באמצעות פנייה למשטרה
בעל הדירה יחוייב בהוצאות הליך הפסקת האזעקה על ידי שוטר
החל משנת 2011 אסור להתקין אזעקות בכלי רכב, ומשנת 2017 אסור גם השימוש באזעקות קיימות
אין להפעיל צופרי אזעקות גם מחוץ לאיזור מגורים, אם הרעש גורם הפרעה או מטרד באיזור המגורים


אזעקות בדירות ובתים

 • במערכות אזעקה בבתים ובדירות צריכים להתקיים כל התנאים הבאים:
  1. צופר האזעקה יופעל במשך לא יותר מ-6 דקות.
  2. בשכונת מגורים, במרחק מטר מהצופר, עוצמת קול האזעקה לא תעלה על 87 דציבלים.
  3. בעל הדירה אחראי לתקינות האזעקה. לא ייעשה שימוש באזעקה לא תקינה.
  4. יש לשים שלט בולט בקרבת האזעקה עם פרטי האדם שמוסמך לטפל באזעקה.
  5. יש לטפל באזעקה פועלת בתוך 30 דקות.
 • במקרים שבהם אזעקה פועלת במשך יותר מ-30 דקות, ניתן להפסיקה באמצעות פנייה למשטרה.

אזעקות בכלי רכב

 • החל מ-27.07.2011 אסור להתקין ברכב אזעקה קולית שגורמת לרעש.
 • החל מ-27.07.2017 אסור להפעיל ברכב אזעקה קולית שגורמת לרעש.

טיפול ברעש אזעקה

 • כאשר גורם הרעש הוא אדם פרטי, ניתן לנקוט את צעדים הבאים:
  • פנייה לגורם הרעש בבקשה להפסיק את מטרד הרעש.
  • פנייה למשטרת ישראל בבקשה להפסקת מטרד הרעש. במקרים מסוימים, המשטרה מוסמכת לקנוס את גורם הרעש.
  • הגשת תלונה במשטרה בגין קיומו של מפגע רעש שנחשב לעבירה פלילית.
 • אם גורם הרעש הוא גוף ציבורי או עסקי, ניתן לנקוט את צעדים הבאים:
  • פנייה לגורם הרעש בבקשה להפסיק את מטרד הרעש.
  • פנייה לרשות המקומית (רצוי לפנות בכתב ושהפניה תכיל את מירב הפרטים אודות המטרד ותציין את המקור החוקי לסמכותה של הרשות לפעול).
  • פנייה לממונה על איכות הסביבה ברשות המקומית (רצוי לפנות בכתב ושהפנייה תכיל את מירב הפרטים אודות המטרד ותציין את המקור החוקי לסמכותה של הרשות לפעול).
 • אם מדובר באדם פרטי או גוף ציבורי או עסקי ניתן גם:

חשוב לדעת

 • אין להפעיל צופרי אזעקות גם מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משטרת ישראל
 • הרשויות המקומיות
 • הממונה על איכות הסביבה ברשות המקומית

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים