הקדמה:

במקרים שבהם אזעקת דירה פועלת מעבר לזמן הקבוע בחוק, ניתן להפסיקה באמצעות פנייה למשטרה
בעל הדירה יחוייב בהוצאות הליך הפסקת האזעקה על ידי שוטר
החל משנת 2011 אסור להתקין אזעקות בכלי רכב, ומשנת 2017 אסור גם השימוש באזעקות קיימות
אין להפעיל צופרי אזעקות גם מחוץ לאיזור מגורים, אם הרעש גורם הפרעה או מטרד באיזור המגורים


אזעקות בדירות ובתים

 • במערכות אזעקה בבתים ובדירות צריכים להתקיים כל התנאים הבאים:
  • צופר האזעקה יופעל במשך לא יותר מ-6 דקות.
  • בשכונת מגורים, במרחק מטר מהצופר, עוצמת קול האזעקה לא תעלה על 87 דציבלים.
  • בעל הדירה אחראי לתקינות האזעקה. לא ייעשה שימוש באזעקה לא תקינה.
  • יש לשים שלט בולט בקרבת האזעקה עם פרטי האדם המוסמך לטפל באזעקה.
  • יש לטפל באזעקה פועלת בתוך 30 דקות.
 • במקרים שבהם אזעקה פועלת במשך יותר מ-30 דקות, ניתן להפסיקה באמצעות שוטר.

אזעקות בכלי רכב

 • החל מה-27.07.2011 אסור להתקין ברכב אזעקה קולית הגורמת לרעש.
 • החל מה-27.07.2017 אסור להפעיל ברכב אזעקה קולית הגורמת לרעש.

טיפול ברעש אזעקה

 • כאשר גורם הרעש הוא אדם פרטי, ניתן לנקוט בצעדים הבאים:
 • אם גורם הרעש הוא גוף ציבורי או עסקי, ניתן לנקוט בצעדים הבאים:
  • פנייה לגורם הרעש בבקשה להפסקת מטרד הרעש.
  • פנייה לרשות המקומית (רצוי לפנות בכתב ושהפניה תכיל את מירב הפרטים אודות המטרד ותציין את המקור החוקי לסמכותה של הרשות לפעול).
  • פנייה לממונה על איכות הסביבה ברשות המקומית (רצוי לפנות בכתב ושהפנייה תכיל את מירב הפרטים אודות המטרד ותציין את המקור החוקי לסמכותה של הרשות לפעול).
 • אם מדובר באדם פרטי או גוף ציבורי או עסקי ניתן גם:

חשוב לדעת

 • אין להפעיל צופרי אזעקות גם מחוץ לאזור מגורים, אם הרעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משטרת ישראל
 • הרשויות המקומיות
 • הממונה על איכות הסביבה ברשות המקומית

חקיקה ונהלים