הקדמה:

באזורי מגורים יש להגביל את עוצמת הרעש העולה מרכבות וכלי רכב בהתאם לכללים שנקבעותושבים זכאים שעוצמת רעש עורקי תחבורה הסמוכים לאזור מגוריהם תוגבל על פי הכללים שקבעה ועדה בין משרדית ממשלתית בפברואר 1999.

הגבלת רעש כלי רכב

 • הכללים להגבלת רעש העולה מכבישים:
  • בדרך קיימת עוצמת הרעש תהיה 64–70 דציבלים.
  • בדרך חדשה באזור מגורים מחוץ למבנה, עוצמת הרעש תהיה עד 64 דציבלים.
  • בדרך חדשה באזור מגורים מחוץ למוסד ציבורי הרגיש לרעש, עוצמת הרעש תהיה עד 59 דציבלים.
 • אם קיימת חריגה מעוצמת הרעש שנקבעה באותם כבישים, יש לנקוט צעדים נוספים כדי להגן על תושבי האזור.
 • בין היתר, יש לבנות מתרסי רעש (קיר פנימי בעל מקדם בליעה גבוה), ולהשתמש באספלט שמצמצם את הרעש הנגרם מהרכבים.

הגבלת רעש רכבות

 • לגבי רעש הנגרם מרכבות, המלצות המשרד להגנת הסביבה הן:
  • עוצמת רעש מירבית בשעות היום תוגבל ל-65 דציבלים.
  • עוצמת רעש מירבית בשעות הלילה תוגבל ל-55 דציבלים.
 • קריטריונים אלו התקבלו, אך טרם הוסדרו סופית.

מי זכאי?

 • כל אדם המתגורר בטווח רעש העולה מעורקי התחבורה.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה של רעש הנגרם מתחבורה בכבישים מקומיים ומאספים, יש לפנות בכתב אל היחידה הסביבתית ברשות המקומית.
 • במקרה של רעש הנגרם מתחבורה בכבישים עורקיים, או מתנועת רכבות, יש לפנות בכתב אל האגף למניעת רעש במשרד להגנת הסביבה.

חשוב לדעת

 • אם בסביבת המגורים נערכים שינויים בתוואי כביש, סוללים כביש חדש או מקימים מסילת ברזל - כל אלה מחוייבים בהגשת תסקיר השפעה, ו/או הגשת חוות דעת סביבתית, כך שמפלסי הרעש יעמדו בדרישות המשרד להגנת הסביבה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים