תושבי קבע צעירים בני 21-18 שנים, שאינם אזרחים ישראלים ולא נשלל מעמדם כתושבי קבע רשאים להגיש בקשה להתאזרחות
הבקשה תוגש במשרדי רשות האוכלוסין וההגירה הקרובים למקום המגורים, ע"י נוכחות אישית של תושב הקבע
למידע נוסף ראו נוהל הטיפול בבקשת ההתאזרחות - רשות האוכלוסין וההגירה

בהתאם לסעיף 4א לחוק האזרחות, תושבי קבע צעירים בני 21-18 שנים שאינם אזרחים ישראלים ולא נשלל מעמדם כתושבי קבע רשאים להגיש בקשה להתאזרחות.

 • לפי הליך זה, האזרחות ניתנת מכוח לידה וישיבה בישראל, למי שעומד בתנאים המצטברים שנקבעו.
 • הבקשה תוגש לרשות האוכלוסין וההגירה הקרובה למקום המגורים.
 • ההתאזרחות כרוכה בידיעת מה של השפה העברית ובהצהרת אמונים למדינת ישראל.

מי זכאי?

 • צעיר תושבי קבע בן 21-18 שנים, אשר עומד בכל תנאים הבאים:
  1. נולד לאחר הקמת המדינה במקום שהיה שטח ישראל ביום לידתו (כולל מי שנולדו בירושלים לאחר 1967, ומי שנולדו ברמת הגולן לאחר 1982).
  2. לא היתה לו מעולם אזרחות כלשהי.
  3. הגיש את הבקשה בתקופה שבין יום הולדתו ה-18 ליום הולדתו ה-21.
  4. היה תושב ישראל 5 שנים רצופות קרוב ליום הגשת בקשתו.
  5. לא הורשע בעבירה על ביטחון המדינה או נידון למאסר חמש שנים או יותר בגלל עבירה פלילית אחרת.

פטור חלקי או מלא מהתנאים לעיל

 • לאוכלוסיות מסוימות, קיימים פטורים מחלק מהתנאים לעיל:
  • מי ששירת שירות סדיר בצה"ל או בשירות מוכר ושוחרר כחוק או מי ששכל בן או בת בשירות מוכר – פטור מכל התנאים מלבד תנאי ההשתקעות בישראל.
  • מי שמתאזרח לאחר שהצהיר שהוא לא רוצה להיות אזרח ישראלי לפי סעיף 2(ג)(2) לחוק האזרחות – פטור מהתנאי של שהיה בישראל 3 מתוך 5 שנים אחרונות, ידיעת שפה עברית וויתור על האזרחות האחרת.

פטור מדרישת אישור ויתור על אזרחות נוספת

 • במקרים הבאים, תושב הקבע המבקש לא נדרש להוכיח ויתור על אזרחותו הנוספת:
  • מי שבחזקת אזרח ירדני (תושבי מזרח ירושלים), שאין באפשרותו להמציא את האישור האמור.
   • במקרה זה, תוודא רשות האוכלוסין וההגירה כי המבקש הוא בעל זיקה חזקה ומתמדת לישראל, ערך תצהיר בפני עורך דין לגבי האזרחות הירדנית, והביע נכונות ונקט בצעדים לויתור על האזרחות הירדנית.
  • תושבי רמת הגולן שנולדו לפני 1967 או אחרי, לא יידרשו להוכיח ויתור על אזרחות סורית.
  • אזרח ירדן ומצרים.
  • מי שנולד במדינת סיכון והוא לא אזרח המדינה בה נולד, ושמצהיר שהוא והוריו לא מחזיקים באזרחות של המדינה בה נולד, ושלידתו התרחשה בזמן שההורים שהו באותה המדינה לצורך זמני (ביקור, עבודה, וכו').
שימו לב
 • המדינות שהוגדרו כמדינות סיכון הן: פקיסטאן, לבנון, סוריה, לוב, עירק, אירן, תימן, סודן(צפון), אלג'יר, קטאר, אפגניסטאן, סעודיה, כווית, עומאן, בחריין, סומליה, איחוד האמירויות הערביות
 • בבקשות ההתאזרחות שהוגשו מאזרחי המדינות האמורות לעיל יש להתייעץ עם אגף אזרחות.
 • בהתאם לאמור בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה תיקון מס'2), התשס"ז- 2007, אין לאשר בקשות התאזרחות בישראל לאזרחי ולתושבי המדינות: לבנון, סוריה, אירן, עירק.

תהליך מימוש הזכות

 • הבקשה תוגש במשרדי רשות האוכלוסין וההגירה הקרובים למקום המגורים, על ידי נוכחות אישית של תושב הקבע, בצירוף:
  • טופס בקשה להתאזרחות של מי שמחזיק בישיבת קבע.
  • תעודת זהות.
  • דרכון זר או תעודת מעבר על שם המבקשים.
  • ראיות למרכז חיים בישראל עבור 3 השנים שקדמו להגשת הבקשה.
דוגמה
הראיות למרכז חיים בישראל הן, למשל:
 • חוזה רכישת דירה או חוזה שכירות, אישור העירייה או המועצה המקומית על מגורים, חשבונות הדירה.
 • אישורים רפואיים, אישורים על קבלת שירותים במוסדות ממשלתיים, אישורי לימודים ממוסד ישראלי, מסמכי נסיעה ישראליים.
 • אישור מקום עבודה, תלושי משכורת, אישור ניהול חשבון בנק ופירוט תנועות העובר ושב בחשבון.
 • יש לשלם אגרה בסך 185 ₪, נכון לשנת 2024 (למשרתים בשירות לאומי-אזרחי, חיילים בשירות חובה ומשרתים במילואים תינתן הנחה של 50%).
 • לאחר הגשת הבקשה והעמידה בתנאים לעיל, יידרש מהמתאזרח להוכיח שויתר על האזרחות הזרה שברשותו.
 • קבלת האזרחות תהיה מיום הצהרת האמונים למדינת ישראל.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע נכתב בסיוע עו"ד רותם סלמה.