הקדמה:

אסיר ציון העומד במבחן הכנסות יכול להגיש בקשה לקבלת גמלה חודשית
אם יקבל גמלה, יזכה להטבות נוספות
עוד בנושא ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מי שהוכר כאסיר ציון ועומד במבחן הכנסות יכול להגיש בקשה לקבלת גמלה חודשית.

  • הזכאות לתגמול תלויה בהכנסות המבקש ובהכנסות בן/בת הזוג.
  • ההכנסות הנלקחות בחשבון לצורך חישוב מבחן ההכנסות הן: הכנסה מעבודה, פנסיה, נכסים או הכנסות מנכסים, רווחי הון וגמלאות.
  • הכנסות אלה נלקחות בחשבון, בין אם הן מגיעות מישראל או מחוצה לה.
  • לא ייחשבו הכנסות כגון תגמול אסיר ציון נכה, קצבת ילדים, מענק חודשי של הסוכנות היהודית ושילומים מגרמניה.

שלבי ההליך

  • יש למלא טופס בקשה, את הטופס ניתן להוריד מכאן
  • אל הטופס יש לצרף את האישורים המפורטים בתוכו.
  • לאחר מילוי כל הפרטים וצירוף האישורים, יש לשלוח את הטופס אל המוסד לביטוח לאומי לפי הכתובת המצוינת בטופס.

ערעור

ארגוני סיוע

הרחבות ופרסומים

תודות