אסירי ציון המקבלים תגמול על פי הכנסה ולפני כן קיבלו גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) 6 חודשים לפחות זכאים להנחה בתשלום ארנונה על דירת מגוריהם
ההנחה היא בשיעור 100% והיא ניתנת עד לשטח של 100 מ"ר
הרשות המקומית מחויבת לתת הנחה זו על-פי החוק
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים


אסירי ציון שמקבלים תגמול על פי הכנסה, ולפני כן קיבלו גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) 6 חודשים לפחות, זכאים להנחה של 100% בתשלום ארנונה על דירת מגוריהם.

  • ההנחה ניתנת עד לשטח של 100 מ"ר.
  • הרשות המקומית מחויבת לתת הנחה זו על-פי החוק.

מי זכאי?

שימו לב
אסיר ציון המקבל תגמול על פי הכנסה שלא היה זכאי לפני כן להבטחת הכנסה, עשוי לקבל הנחה בארנונה בשיעור של עד 66%.
  • ההנחה תינתן על פי רשימת הזכאים שיעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות פעם בשנה.
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

  • ההטבה ניתנת גם אם אחד מבני הזוג שמתגורר בדירה אינו אסיר ציון.
  • לא ניתן לקבל הנחה נוספת על האגרה מתוקף חוק אחר. ההנחה שתינתן תהיה הגבוהה מביניהן.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות במשרד הקליטה דף הרשות באתר המשרד לקליטת העלייה אחראית על תהליך ההכרה באסירי ציון ובהרוגי מלכות והתאמת הסעיף הרלוונט לו בחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם. הרשות מעבירה את החלטתה בדבר ההכרה למוסד לביטוח הלאומי האחראי על תשלום תגמולים, מענקים והטבות נוספות
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות