הקדמה:

במקרים שבקשה נדחית, ניתן לערור על החלטת הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות
אם הערר נדחה, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים


  • במקרה שהוגשה בקשה אל הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות והמבקש חש שזכויותיו נפגעו מהחלטת הרשות, הוא זכאי לערור על ההחלטה.
  • יש להגיש את הערר תוך 90 יום מהיום בו נמסרה ההודעה על החלטת הרשות.
  • הערר יופנה לועדת ערר לאסירי ציון שפועלת במשרד לקליטת העלייה.
  • יש לצרף לערר עדויות חדשות.
  • תהליך הגשת הבקשה לועדת הערר והדיונים בועדה זו דומים לתהליך שמתקיים בועדות הרשות.

חשוב לדעת

  • אם הערר נדחה זכותו של המבקש להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים.
  • ערעור לבית המשפט יינתן רק על החלטות סופיות של ועדת הערר לאסירי ציון.

הרחבות ופרסומים

תודות