הקדמה:

על החלטה של ועדה רפואית לנפגעי גזזת ניתן להגיש ערעור תוך 60 יום, ולהופיע בפני ועדה רפואית לעררים
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • ניתן להגיש ערר בכתב תוך 60 ימים מהיום שנשלחה החלטת הוועדה הרפואית.
  • את מכתב הערר, בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים, יש לשלוח אל המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת.
  • לאחר הגשת הערר יישלח לפונה ולבא כוחו זימון להופיע בפני ועדה רפואית לעררים.
  • ועדת העררים, שחברים בה שלושה רופאים מומחים בתחום הנדון בערר, מתכנסת במתחם תל השומר.
  • החלטת הוועדה הרפואית לעררים תישלח בדואר לתובע ולבא כוחו. החלטה שיש לה השלכות לגבי תשלום הפיצויים, תישלח גם למוסד לביטוח לאומי.

ערעור

  • ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בפני בית דין אזורי לעבודה, בשאלות משפטיות בלבד (לא בסוגיות רפואיות).

חשוב לדעת

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים