על החלטה של ועדה רפואית לנפגעי גזזת ניתן להגיש ערעור תוך 60 יום, ולהופיע בפני ועדה רפואית לעררים
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • ניתן להגיש ערר בכתב תוך 60 ימים מהיום שנשלחה החלטת הוועדה הרפואית.
  • את מכתב הערר, בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים, יש לשלוח אל המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת.
  • לאחר הגשת הערר יישלח לפונה ולבא כוחו זימון להופיע בפני ועדה רפואית לעררים.
  • ועדת העררים, שחברים בה שלושה רופאים מומחים בתחום הנדון בערר, מתכנסת במתחם תל השומר.
  • החלטת הוועדה הרפואית לעררים תישלח בדואר לתובע ולבא כוחו. החלטה שיש לה השלכות לגבי תשלום הפיצויים, תישלח גם למוסד לביטוח לאומי.

ערעור

  • ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בפני בית דין אזורי לעבודה, בשאלות משפטיות בלבד (לא בסוגיות רפואיות).

חשוב לדעת

  • הוועדה הרפואית לעררים רשאית לאשר, לשנות או לבטל את החלטת הוועדה הרפואית, גם אם לא התבקשה לעשות זאת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים