הפורטל מכסה את זכויותיהם של חולי גזזת שנפגעו עקב הקרנות.

‏חוק לפיצוי נפגעי גזזת קובע כי אנשים שקיבלו הקרנות נגד גזזת בין השנים 1960 - 1946 וחלו בעקבות הטיפול באחת מהמחלות המפורטות בחוק, זכאים לפיצוי כספי מהמדינה, החל מיום 1 בינואר 1995. כמו כן, זכאים לפיצוי שאיריהם של נפגעי גזזת שנפטרו כתוצאה ממחלתם.
את התביעה לקבלת פיצויים יש להגיש למשרד הבריאות. תשלום התגמולים לנפגעים והמענק לשאריהם נעשה באמצעות המוסד לביטוח לאומי.
חשוב: בשאלות ובירורים ניתן לפנות אל מוקד המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת 3667*

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים