ועדה רפואית קובעת את זכאותם לפיצויים של מי שהגישו תביעה לאחר שחלו כתוצאה מטיפולים נגד מחלת הגזזת
תובע רשאי להיות מיוצג בפני הוועדה הרפואית על-ידי רופא שטיפל בו, או רופא מומחה מטעמו, או עורך דינו
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  1. מי ששמם כבר מופיע במאגרי המידע של המרכז הלאומי לטיפול בנפגעי גזזת.
  2. מי שלאחר הגשת התביעה, ועדת מומחים קבעה כי הם קיבלו טיפול בהקרנות כמשמעותו בחוק.

שלבי ההליך

זימון לוועדה רפואית

  • פונה שהגיש תביעה והוכר על-ידי ועדת המומחים כמי שעבר הקרנות (או שהיה כבר רשום במאגרי המידע), יקבל זימון לוועדה רפואית שמורכבת מ-3 עד 4 רופאים מומחים.
  • התובעים רשאים להיות מיוצגים בפני הוועדה על-ידי רופא שטיפל בהם או רופא מומחה מטעמם או עורך דינם.
  • הוועדה מתכנסת בלשכות הבריאות המחוזיות:
  • ללשכות הבריאות מאזורי המרכז, תל אביב וירושלים ישנה ועדה משותפת הממוקמת במתחם תל השומר.

בדיקה רפואית של הפונה

  • הפונים ייבדקו ע"י רופאי הוועדה הרפואית.
  • הוועדה תבדוק את התובעים ביחידות, אך ניתן לאפשר לאדם נוסף להיות נוכח במהלך הבדיקה- אם הנבדק עצמו ביקש זאת או הסכים לכך.

החלטת הוועדה

  • הוועדה תקבע אם התובע לקה באחת מהמחלות המפורטות בחוק. במקרה שכן, הוועדה תקבע את אחוזי הנכות המשוקללים בהתאם לחומרת המחלה.
  • החלטת הוועדה תועבר למרכז לרישום, עדכון ובדיקה ולאחר אישורה תישלח בדואר לתובע. אם נקבעו 5% נכות רפואית ומעלה, ההחלטה תישלח גם אל המוסד לביטוח לאומי, שאחראי על תשלום התגמולים.

ערעור

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

תודות