הקדמה:

אסיר ציון שנקבעה לו דרגת נכות על-ידי ועדה רפואית, רשאי לערור עליה לפני הוועדה הרפואית לעררים
אם חלה החמרה במצבו הבריאותי, ישנה אפשרות לבקש דיון חוזר בקביעת דרגת הנכות
ניתן להיות מיוצג על ידי בא כוח בערר בפני הוועדה הרפואית לעררים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אסיר ציון שנקבעה לו דרגת נכות על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, רשאי לערור עליה לפני הוועדה הרפואית לעררים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אסיר ציון המעוניין לערער על החלטת הוועדה הרפואית לגבי דרגת נכותו.

שלבי ההליך

 • את הערר יש להגיש בכתב ובצירוף נימוקים למזכיר הוועדות הרפואיות, בסניף המוסד לביטוח לאומי שבו התקיימה הוועדה או אל: תחום אסירי ציון, המוסד לביטוח לאומי, שד' ויצמן 13, ירושלים 91909.
 • יש להגיש את הערר בתוך 60 יום מקבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית.
 • הוועדה הרפואית לעררים מוסמכת לאשר את החלטת הוועדה הרפואית (הראשונה), לבטלה או לשנותה, להגדיל את אחוזי הנכות או להפחיתם, בין אם הערר הוגש על ידי המבוטח ובין אם הוגש על ידי המוסד לביטוח לאומי.

פיצוי והחזר הוצאות

 • ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי פיצוי והחזר הוצאות שהוצאו עקב התייצבות בפני הוועדה הרפואית, הוועדה הרפואית לעררים או, לפי החלטת רופא מוסמך שמינה המוסד לביטוח לאומי, בפני יועץ או לבדיקות שאינן רפואיות.

פיצוי בגין הפסד זמן

 • הפיצוי הוא בסכום השווה להפסד השכר אך לא יותר מ-132.4 ש"ח לשעת עבודה ובלבד שסך כל התשלום ליום אחד אינו עולה על 1,059.38 ש"ח ליום (נכון ל-2012).

הוצאות כלכלה, לינה ונסיעה

 • התעריף לקצובת כלכלה תלוי במשך זמן השהייה מחוץ למקום המגורים. זמן השהייה המינימלי המזכה בקצובת כלכלה הוא 4 שעות רצופות. אין חובה להציג קבלות.
 • הוצאות כלכלה לארוחת צהריים ישולמו בגין שהות מחוץ למקום המגורים בשעות 12.00 - 16.00.
 • הוצאות לינה ישולמו כנגד הצגת חשבונית מס או קבלה מקורית עד ל-340 ש"ח ליום בתוספת מע"מ (מיום 01.08.2008),בהתאם ל"החזר הוצאות בגין לינה אקראית לעובד בתפקיד" שנקבע ע"י החשב הכללי מטה השכר.
 • הוצאות נסיעה ישולמו לפי התעריף המקובל באמצעי התחבורה הזול ביותר, אם לא ניתן היה לנסוע בתחבורה ציבורית עקב המצב הבריאותי.

אי התייצבות לדיון בערר

ערעור

 • החלטת הוועדה הרפואית לעררים היא סופית, אך ניתן לערער עליה (בשאלות חוק בלבד), תוך 60 יום מקבלת ההודעה על ההחלטה, לפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה ניתן לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה, רק אם ניתנה רשות מנשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו.
 • בערעור לבית הדין לעבודה ניתן לקבל סיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים. לקבלת סיוע זה אין צורך לעמוד בקריטריונים כלכליים כלשהם.

חשוב לדעת

 • אסיר ציון שהגיש ערעור, ונודע לו כי הוועדה הרפואית עומדת להפחית את דרגת נכותו, רשאי לבטל את הערעור.
 • אסיר ציון שנקבעה לו דרגת נכות סופית וחלה החמרה במצבו הבריאותי, יכול לבקש דיון חוזר לגבי דרגת נכותו.

חקיקה ונהלים