הקדמה:

אסיר ציון שנקבעה לו דרגת נכות סופית על ידי ועדה רפואית רשאי לבקש דיון חוזר אם חלה החמרה במצבו הבריאותי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אסיר ציון שנקבעה לו דרגת נכות סופית על ידי ועדה רפואית וחלה החמרה במצבו הבריאותי, יכול לבקש דיון חוזר בדרגת נכותו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אסירי ציון שנקבעה להם דרגת נכות קבועה ומתקיימים לגביהם שני התנאים הבאים:
  • חלפו 6 חודשים לפחות מיום החלטת הוועדה הרפואית לגבי דרגת נכותם.
  • ניתן להם אישור מרופא המוסמך לכך בקופת החולים, המצביע על החמרה במצב שבגינו נקבעה דרגת נכותם, או שהתגלה ליקוי נוסף הקשור במצבם עקב המאסר.
 • על-מנת לקבל את האישור הרפואי, יש לפנות לקופת החולים שבה מבוטחים ולבקש הפנייה לרופא תעסוקתי.

שלבי ההליך

 • ניתן להגיש את הבקשה לדיון מחודש לאחר שעברו לפחות 6 חודשים מיום החלטת הוועדה הרפואית הראשונה.
 • את הבקשה מגישים על גבי טופס תביעה לדיון מחדש (החמרה במצב) (אותו טופס המיועד גם לנפגעי עבודה).
 • יש לצרף את האישור מהרופא המוסמך לכך, המעיד כי חלה החמרה במצב הבריאותי.
 • כל ליקוי שחלה בו החמרה חייב להיות מגובה באישור מרופא המעיד כי חלה החמרה באותו ליקוי.
 • את הבקשה מגישים לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
 • לפונה יישלח זימון לוועדה הרפואית.
 • מי שאינו יכול להתייצב במקום ובמועד שנקבעו, חייב להודיע על כך מראש. למידע נוסף ראו אי התייצבות לדיון בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי אף הוא לבקש דיון מחודש במצבו של אסיר ציון נכה שנקבעה לו דרגת נכות סופית, אם לדעת רופאי הביטוח הלאומי חל שינוי במצב נכותו, ובתנאי שחלפו 6 חודשים מאז קביעת דרגת נכותו האחרונה.


חקיקה ונהלים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות במשרד הקליטה דף הרשות באתר המשרד לקליטת העלייה אחראית על תהליך ההכרה באסירי ציון ובהרוגי מלכות והתאמת הסעיף הרלוונט לו בחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם. הרשות מעבירה את החלטתה בדבר ההכרה למוסד לביטוח הלאומי האחראי על תשלום תגמולים, מענקים והטבות נוספות
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים