הגשת תלונה לנציב תלונות הציבור (מבקר המדינה) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

כל אדם שנפגע מגוף ממלכתי ציבורי העומד לביקורת מבקר המדינה, רשאי להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור
ניתן להתלונן עד שנה מיום היוודע המעשה הפוגע
לא ניתן להתלונן על עסקים פרטיים וחברות מסחריות
הגשת התלונה אינה כרוכה בתשלום
למידע נוסף ראו באתר מבקר המדינה


למבקר המדינה שני תפקידים עיקריים:

 1. לערוך ביקורת חיצונית על גופים ממשלתיים.
 2. לשמש כנציב תלונות הציבור ולאפשר לכל אדם להתלונן על פעולות או מחדלים של גופים ממלכתיים או ציבוריים.
 • ניתן להתלונן לנציבות תלונות הציבור רק על גופים הנתונים לביקורתו של מבקר המדינה, כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מפעלים ומוסדות של המדינה, חברות ממשלתיות ועובדי אותם גופים.
 • לא ניתן להתלונן על עסקים פרטיים וחברות מסחריות, כגון: חברות סלולאר, חברות הכבלים והלווין, בנקים, חברות ביטוח וכיו"ב.

מי זכאי?

 • כל אדם שנפגע מגוף ממלכתי ציבורי, העומד לביקורת מבקר המדינה.

הגופים הנתונים לביקורת מבקר המדינה

 • כל משרד ממשלתי.
 • כל מפעל או מוסד השייך למדינה.
 • כל אדם או גוף המחזיק ברכוש השייך למדינה, או המפקח עליו מטעם המדינה.
 • כל חברה ממשלתית.
 • כל חברת בת ממשלתית.
 • כל מפעל או מוסד או גוף אחר, הנתמכים באופן ישיר או באופן עקיף על ידי הממשלה כגון: חברת עמידר, חברת החשמל, קופות החולים, אוניברסיטאות וכו'.

תהליך מימוש הזכות

הגשת תלונה בעל-פה

 • מי שמעוניין להגיש תלונה בעל-פה, או להתייעץ בעניינה, יפנה לאחת מלשכות נציבות תלונות הציבור.
 • פרטי התלונה יירשמו על-ידי העובד הממונה על כך.
 • לאחר העלאת התלונה על הכתב, יש לחתום עליה.
 • לא ניתן להגיש תלונה בעל-פה באמצעות הטלפון.

הגשת תלונה בכתב

 • להגשת תלונה בכתב (בכל שפה שהיא), יש לכתוב מכתב המפרט את נושא התלונה.
 • יש לציין במכתב את שם המתלונן ואת כתובתו, ולחתום עליו.
 • את מכתב התלונה ניתן להגיש בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • משלוח התלונה בדואר, לכתובת רח' בית הדפוס 12, ת"ד 1081, ירושלים 9101001.
  • משלוח בפקס, למספר 02-6665204.
  • משלוח בדוא"ל, לכתובת: ombudsman@mevaker.gov.il
  • משלוח בדואר או בפקס לאחת מלשכות נציבות תלונות הציבור.

הגשת תלונה מקוונת

כיצד מגישים תלונה לנציבות? דפי מידע בשפות שונות

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים