הכנת תוכנית שיקום לתקופת שחרורו המוקדם של אסיר היא בעלת משקל בדיונים של ועדת השחרורים
אסיר שלא נמצא מתאים לתוכנית שיקום של רש"א יכול להציג בפני הוועדה תוכנית שיקום מטעם גורמים אחרים
במקרה שאסיר מפר את תנאי השחרור, ניתן לבטל את השחרור המוקדם ולהחזירו להמשך ריצוי המאסר


כאשר מתקיים דיון בעניינו של אסיר בוועדת השחרורים, ניתן משקל לשאלה אם הוכנה עבורו תוכנית שיקום לתקופת השחרור המוקדם.

מהי תוכנית שיקום אסירים של הרשות לשיקום האסיר?

 • תוכנית שיקום לאסירים בשחרור מוקדם נעשית בתנאים שעליהם מסכים האסיר עם רכז רש"א בכלא ועם תוכנית השיקום שנקבעה על-ידי ועדת השחרורים ומהווים תנאי לשחרור המוקדם.
 • האסיר יכול להשתלב בתוכניות שיקום בקהילה - בעיר המגורים, וכן מחוץ לקהילה, בהוסטלים. כמו כן ישנן תוכניות שיקום בקהילות טיפוליות ובמרכזי יום.
 • בנוסף על הרכיבים של טיפול ותעסוקה, מפעילה רש"א תוכנית שיקום בפיקוח אלקטרוני, המאפשרת מעקב וליווי הדוקים יותר ומסייעת לשמור על גבולות ועל סדר יום תקין.

מי זכאי?

 • אסיר ששוחרר בשחרור מוקדם בכפוף לתוכנית פיקוח של רש"א.

תהליך מימוש הזכות

פגישה עם יועץ רש"א

 • לכל אסיר ישנה זכות להיפגש עם יועץ רש"א בכלא שלושה עד שישה חודשים לפני מועד הדיון בעניינו בוועדת השחרורים. על האסיר לפנות לעובד הסוציאלי בכלא ולבקש לקבוע עם נציג רש"א פגישה המכונה הוועדה להכנת תוכניות שיקום לאסירים.
 • טרם הפגישה עם האסיר מעדכן העובד הסוציאלי המטפל את יועץ רש"א בנתוניו הרלוונטים של האסיר. בסיום הפגישה מגבש יועץ רש"א הערכה בדבר אפשרויות השיקום העומדות לרשות האסיר, ומקבל החלטה, האם האסיר זקוק לשיקום, ואם כן, האם הוא מתאים לתוכנית טיפול מטעם רש"א.
 • במידת הצורך מופנה האסיר לגורמי רש"א בקהילה כדי להיעזר בהם בבניית תוכנית השיקום. אסיר אשר יוצא לחופשות יוכל להיפגש עם נציגי רש"א במהלך חופשותיו, ואסיר שאינו יוצא לחופשות יוכל להגיש בקשה לצאת לחופשה מיוחדת כדי להיפגש עם נציג רש"א בקהילה.

בנית תוכנית שיקום מתאימה

 • במקרה שהאסיר נמצא מתאים לתוכנית רש"א, תיבנה עבורו תוכנית המותאמת לצרכיו אשר יכולה לכלול את הפנייתו להוסטל של רש"א, תוכנית טיפול פרטנית או קבוצתית, תוכנית עבודה ופיקוח תעסוקתי. במקרה שישנו רקע של שימוש בסמים, עשויה התוכנית לכלול בנוסף מסירת בדיקות שתן.
 • תוכנית השיקום נבנית באופן פרטני לכל אסיר ונסיבותיו. התוכנית עשויה להיות זהה בתכניה הטיפוליים לתוכניות השיקום של אסירים בשחרור מלא, מלבד התנאים הבאים הקבועים בחוק:
  • האסיר חייב להתגורר במקום המגורים שלו.
  • עליו להחזיק כל הזמן בתעודת "אסיר ברישיון".
  • עליו להחתים תעודה זו בתוך 48 שעות ממועד השחרור בתחנת המשטרה הקרובה ולאחר מכן בתדירות שנקבעה לו על ידי ועדת השחרורים.

הגש חוות דעת לוועדת השחרורים

 • חוות הדעת מטעם רש"א המוגשת לוועדה יכולה לכלול:
 1. תוכנית לשיקום האסיר הכוללת תוכנית עבודה או תוכנית טיפולית. (הוועדה יכולה להורות כי תוכנית זו תהיה חלק מתנאי השחרור של האסיר, ואז עליו לעמוד בתנאי הפיקוח).
 2. קביעה לפיה האסיר אינו זקוק לתוכנית שיקום כיוון שאינו מגלה דפוסי התנהגות עבריינית.
 3. קביעה לפיה האסיר אינו מתאים לתוכנית שיקום מטעם רש"א.

חשוב לדעת

 • תוכנית הטיפול כוללת התחייבות מצד האסיר המשוחרר להתמיד בתעסוקה, לעמוד בזמנים, להגיע לטיפול פרטני, משפחתי וקבוצתי ולשתף פעולה עם טיפולים אלה.
 • אסיר המשוחרר ברישיון עם רקע של שימוש בסמים, יחויב למסור בקביעות בדיקות שתן לגילוי סמים.
 • במקרה שנקבע כי האסיר אינו זקוק לתוכנית שיקום כיוון שאינו מגלה דפוסי התנהגות עבריינית, הוועדה תיתן לכך משקל גדול בהחלטתה בדבר שחרורו של האסיר.
 • באותו אופן, במקרה שהוכנה תוכנית רש"א עבור האסיר, לוועדת השחרורים תהיה נטייה לשחרר את האסיר בכפוף לתנאי התוכנית.
 • אם האסיר לא נמצא מתאים לתוכנית רש"א ביכולתו להגיש תוכנית שיקום מטעם גורמים אחרים, אך בדרך כלל המשקל שיינתן לה יהיה נמוך מהמשקל הניתן לחוות הדעת מטעם הגורמים הטיפוליים ברשות לשיקום האסיר. לכן, יש עדיפות לבניית תוכנית מטעם רש"א.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים