הקדמה:

נפגע פעולת איבה עיוור בדרגת נכות 100% זכאי להשתתפות בהוצאות נסיעה לעבודה, ללימודים וכן למקום התנדבותו (אם הוא מתנדב באופן קבוע לפחות 3 ימים בשבוע)
החזר ההוצאות ניתן בנוסף לדמי הניידות הקבועים


נפגע פעולת איבה עיוור בדרגת נכות 100% זכאי להשתתפות בהוצאות נסיעה לעבודה, ללימודים וכן למקום התנדבותו (אם הוא מתנדב באופן קבוע לפחות 3 ימים בשבוע).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • לבירור הזכאות ולמימוש ההטבה יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של הנפגע.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים