הורה יכול לבקש מבית המשפט צו שיאסור על יציאת ילדיו מהארץ, בתנאי שאפוטרופסותו עליהם לא נשללה
הצו ניתן בדרך כלל עד הגיעם של הילדים לגיל 18, וכדי להסירו באופן זמני או קבוע יש לקבל את הסכמת שני ההורים
כאשר אין הסכמה של שני ההורים, ניתן לערער על הוצאת הצו בפני בית המשפט לענייני משפחה


בקשה להוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ לקטין עשויה להיות מוגשת על ידי אחד מהוריו, כאשר הוא חושש מפני חטיפה של הילד על ידי ההורה האחר בעת יציאה מהארץ.

 • הצו מוצא בדרך כלל ללא צורך בעילה מיוחדת, תוך הסתמכות על סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הקובע את זכותו של כל אחד מההורים לגדל את ילדיו, ולקיים אתו קשר הדוק - קשר שייהפך לבלתי אפשרי אם ייצא הילד מהארץ לצמיתות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כדי להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ לילד, יש לעמוד בתנאים הבאים:
  • על הילד להיות קטין עד גיל 18.
  • האפוטרופסות של ההורה על ילדיו לא הוגבלה או נשללה.

למי ואיך פונים

 • הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ לקטין נעשית באמצעות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה. מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.
 • הסרת הצו באופן זמני או קבוע, כדי לאפשר יציאה מהארץ לצורך חופשה, צריכה להיעשות בהסכמה של שני ההורים.

ערעור

 • ערעור לביטול זמני או קבוע של הצו יוגש לבית המשפט לענייני משפחה.
 • הסרת הצו כדי לאפשר יציאה זמנית מהארץ לצורך חופשה, כרוכה בדרך כלל במתן ערבויות כספיות מצד ההורה שרוצה לצאת עם הילד מהארץ.
 • בבואו לשקול את הבקשה להסיר צו עיכוב יציאה מהארץ לקטין, עשוי בית המשפט להביא בחשבון שורה ארוכה של שיקולים, בהם גילו של הקטין, מידת הפגיעה בזכותו של ההורה המשמורן העיקרי לצאת לחופשה, טיב הקשר בין ההורה הנותר בארץ לבין הקטין, סימנים לניסיון הגירה של ההורה לחו"ל, היסטוריית יציאתם מהארץ של הקטינים והחזרתם, אם המדינה שאליה יוצא הקטין חתומה על אמנת האג (להחזרת ילדים חטופים) ועוד. ראו פירוט נוסף בפסק דין שניתן בנושא.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים