הקדמה:

כל תלמיד הלומד במוסד חינוכי המוכר על-ידי משרד החינוך זכאי לגשת לבחינת בגרות ברמה ובמקצוע שיבחר
הזכות להיבחן בבחינת הבגרות ניתנת בחינם לכל תלמיד הזכאי להיבחן
במקרים חריגים עשויה הזכות להישלל מן התלמיד
אין לפגוע בזכות של התלמיד להיבחן בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו


הזכות להיבחן בבחינת בגרות במקצוע וברמה המבוקשת נתונה בחינם לכל תלמיד שלומד במוסד חינוכי המוכר על ידי משרד החינוך.

 • הזכות ניתנת בכפוף לכך שמקצוע הבחינה נלמד במוסד החינוכי ואין החלטה של ועדה פדגוגית השוללת את הזכות.

מי זכאי?

 • תלמיד יהיה זכאי להיבחן בבחינת בגרות ממשלתית במסגרת מוסד החינוך שבו הוא לומד, במקצוע הבחינה שבה הוא בחר וברמת הבחינה שבה הוא בחר, אם הוא עומד בכל התנאים הבאים:
  1. מקצוע הבחינה נלמד במוסד החינוך שבו התלמיד לומד.
  2. מקצוע הבחינה נלמד לפי תוכנית הלימודים שקבע משרד החינוך למקצוע הבחינה ולרמת הבחינה.
  3. התלמיד בחר ולמד את מקצוע הבחינה.
  4. התלמיד בחר ולמד ברמת הבחינה שבה הוא מבקש להיבחן.
  5. תוכנית הלימודים במקצוע הבחינה שבה למד התלמיד, תואמת את דרישות תוכנית הלימודים שקבע משרד החינוך לצורך בחינת הבגרות במקצוע שבו בחר התלמיד להיבחן.
  6. בתעודת המעבר של התלמיד מכיתה י"א לכיתה י"ב צריך להיות כתוב במפורש שהוא מיועד להסמכת גמר.
 • גם במקרים שבהם התלמיד לא עומד בתנאים הללו, קיימת סמכות למנהל מוסד החינוך לאפשר לתלמיד להיבחן בבחינת הבגרות, בהסכמת רוב חברי הצוות המקצועי.

שלילת הזכות להיבחן בבחינת הבגרות

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • בג"ץ 7351/03 ועד הורים עירוני ראשון לציון נגד שרת החינוך, התרבות והספורט - בית המשפט העליון קבע כי בחינות הבגרות שעושים תלמידים הלומדים על פי חוק חינוך חובה הן חלק מחינוך החינם הקבוע בחוק. משום כך, לא ניתן לגבות תשלום עבור בחינות הבגרות. יתר על כן, בית המשפט קבע כי למשרד החינוך לא קיימת הסמכה בחוק לגבות תשלום עבור בחינות הבגרות. ללא הסמכה שכזו, לא ניתן לגבות תשלום עבור בחינות הבגרות.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים