גבר ואישה, שאינם בני זוג ואינם נשואים לאחרים, רשאים להביא ילד ביחד בהורות משותפת
ההפריה תיעשה בהזרעה מלאכותית, ובמידת הצורך באמצעות הפריה חוץ גופית
הפריית האישה מזרעו של גבר שאינו בן זוגה, לצרכי הורות משותפת, מותנית בעריכת הסכם בין שניהם


הפריית אישה מזרעו של גבר שאינו בן זוגה, כאשר הם מבקשים להביא ילד בהורות משותפת ללא קשר זוגי, מותנה בקיום הסכם בין הצדדים.

מי זכאי?

 • גבר ואישה שאינם מקיימים ביניהם קשר זוגי, המעוניינים להביא לעולם ילד בהורות משותפת, ועונים על התנאים הבאים:
  1. הם ערכו ביניהם הסכם.
  2. הם אינם נשואים לאנשים אחרים.

תהליך מימוש הזכות

עריכת הסכם בין הגבר והאישה

 • האישה והגבר צריכים לערוך הסכם שיכלול את הפרטים הבאים:
  • הסכמת הגבר לפעולה, והצהרה כי הוא מודע לחובותיו כלפי היילוד, ללא כל קשר להסכם.
  • התייחסות לשאלת האפשרות של הצדדים להסכם לחזור בהם, והשימוש שהצדדים מסכימים שייעשה בדגימת הזרע שנלקחה לצורך ההפרייה.
  • הצהרת האם כי היא אינה "אם נושאת", במשמעות חוק הסכמים לנשיאת עוברים.
  • הצהרת שני הצדדים, כי ההסכם לא נעשה כנגד תמורה כספית או אחרת, וכי הם נכנסים אליו מרצונם החופשי.
  • הצהרת שני הצדדים כי אינם נשואים לבני זוג אחרים.
 • חלק מהמרפאות המבצעות את הטיפול (בין אם מדובר בהזרעה ובין אם מדובר בהפריה חוץ גופית) דורשות אישור נוטריוני להסכם. מומלץ לברר מראש את דרישות המרפאה ולאשר את ההסכם אצל נוטריון מבעוד מועד.
שימו לב
 • ההסכם אותו דורשות יחידות ההפריה אינו הסכם הורות, המסדיר את אופן גידול הילד, נשיאה בעלויות וכדומה.
 • בנוסף להסכם המוגש ליחידת ההפריה, יש לערוך הסכם הורות משותפת המסדיר את ההתנהלות כאמור, ולהביאו לאישור בית המשפט לענייני משפחה לאחר הולדת הילד.

ביצוע ההזרעה המלאכותית או הפריה חוץ גופית

 • הזרעה תוך רחמית נעשית על-ידי רופא נשים.
 • הגבר מביא מנת זרע למעבדה. במעבדה מבצעים שטיפת זרע ואוספים את תאי הזרע שהתנועתיות שלהם היא הטובה ביותר (פעולה הנקראת השבחת זרע). תאי זרע אלו, מוזרקים ע"י הרופא ישירות לרחם האישה דרך צנתר (קטטר) מיוחד.
 • מועד ההזרעה מבוצע בתאום עם מחזורה הטבעי של האישה.
 • במקרה שלא מושג היריון תוך מספר מחזורי טיפול של הזרעה תוך רחמית, מופנים בני הזוג לקבלת טיפול בהפריה חוץ גופית (IVF).
שימו לב
 • בתי החולים לא מבצעים הזרעה בשבת.
 • נשים שעברו בכל זאת הזרעה בשבת, עלולות שלא להיות זכאיות להחזר או להשתתפות מקופת החולים, שבה הן חברות, ויש לוודא זאת מראש מול קופת החולים.
 • כדי לוודא שמנת הזרע המבוקשת לצורך ביצוע ההליך, היא זו שתוזרק לרחם האישה (ולא יוזרק לה בטעות זרע של גבר אחר) קיימת אפשרות להזמין משגיחה לטיפולי הפוריות.

חשוב לדעת

 • לרופא אסור להתחיל בטיפולי פוריות באישה מזרע של גבר שאינו בן זוגה למטרת הורות משותפת של שניהם, ללא הסכם.
 • בדרך כלל נוכחות הגבר נדרשת במהלך הטיפול, גם לאחר מתן דגימת הזרע, בין היתר לצורך חתימה על מסמכים המאשרים את הסכמתו לכל אחד משלבי הטיפול.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.