הקדמה:

נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות בין 10%-19% (לפני 01.01.1996) ושעומד בתנאים, יהיה זכאי להחזר מס קנייה ומע"מ על מוצרי חשמל ביתיים
מוצרי החשמל שעבורם ניתן ההחזר הם: מקרר, טלוויזיה, מכונת כביסה ותנור בישול ואפייה
ניתן לממש את ההטבה פעם אחת בלבד עבור כל מוצר
נכים בדרגות נכות גבוהות יותר זכאים למענק שנתי במקום הטבה זו
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 10%-19% (כתוצאה מפיגוע איבה, המקבל תגמול חודשי) זכאי באופן חד-פעמי להחזר מס קנייה ומע"מ על רכישת ארבעה מכשירי חשמל ביתיים: מקרר, טלוויזיה, מכונת כביסה ותנור בישול ואפייה.

 • ההטבה ניתנת למי שדרגת נכותו הנ"ל נקבעה לפני 01.01.1996.

מי זכאי?

 • נפגע פעולת איבה העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא נכה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור 10%-19%.
  2. דרגת הנכות הנ"ל נקבעה לפני 01.01.1996.
  3. הוא מקבל תגמול נכות חודשי.
  4. התחתן או החל לחיות כידוע בציבור על פי הסכם לחיים משותפים לאחר 01.04.1987 (כלומר לפני מועד זה הוא היה רווק).
  5. הוא לא היה נשוי (היה רווק, גרוש או אלמן) ביום שנקבעה דרגת נכותו.
  6. הוא לא קיבל בעבר החזר מס קנייה עבור המוצרים הנ"ל.
  7. הוא הורה יחיד לילד עד גיל 21 המתגורר עמו (מותנה בהגשת תצהיר).
  8. הוא רכש את המוצרים לאחר שעמד בפני הוועדה הרפואית ולאחר שנישא.

תהליך מימוש הזכות

 • בקשה לקבלת ההחזר יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של הנפגע.
 • יש להגיש את הבקשה תוך שנה מיום רכישת המוצר.
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • חשבוניות מס וקבלות מקוריות
  • צילום תעודת זהות (כולל הספח) המעיד על המצב המשפחתי
  • תצהיר המעיד על כך שהנפגע עומד בתנאי הזכאות (כלומר: שהוא התחתן לראשונה לאחר 01.04.1987, הוא לא היה נשוי בעת קביעת דרגת נכותו, שהוא לא קיבל החזר מס קניה בעבר וכי הוא הורה יחיד לילד עד גיל 21 המתגורר עמו).

חשוב לדעת

 • ההטבה ניתנת פעם אחת בחיים.
 • זכאים להטבה נכים בדרגת נכות 10%-19% בתנאי שדרגת נכותם נקבעה לפני 01.01.1996 והם מקבלים תגמול נכות חודשי.
 • נכים שדרגת נכותם 20% או יותר אינם זכאים להטבה זו, ובמקומה הם זכאים למענק שנתי לרכישת הציוד. למידע נוסף ראו מענק שנתי לרכישת ציוד ביתי לנפגע פעולת איבה
 • נכים בדרגת נכות 10%-19% שדרגת נכותם נקבעה לאחר 01.01.1996, אינם זכאים לאף אחת מן ההטבות הנ"ל.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים