נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם נכות בשיעור 10%-19% לפני 1996 זכאים להחזר כספי על רכישת מקרר, טלוויזיה, מכונת כביסה ותנור בישול ואפייה - בתנאים שיפורטו
ניתן לממש את ההטבה פעם אחת בלבד עבור כל מוצר
מי שנקבעה להם נכות בשיעור גבוה יותר זכאים למענק שנתי במקום הטבה זו


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם נכות בשיעור 10%-19% לפני 1996 זכאים לקבל (בהתאם לתנאים שיפורטו) החזר חד-פעמי על רכישת כל אחד מאלה:

 • מקרר
 • טלוויזיה
 • מכונת כביסה
 • תנור בישול ואפיה

מי זכאי?

 • מקבלי תגמול חודשי לנפגעי פעולת איבה שהוכרה להם נכות בשיעור 10%-19% (לפני 1996) ומתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
  • אחרי שהוכרה להם הנכות המזכה הם נישאו או התחילו לחיות עם ידוע/ה בציבור, ורכשו את המוצרים לאחר מכן.
  • הם הורים עצמאיים ("הורים יחידים") לילד/ה עד גיל 21 שמתגורר/ת עימם באופן קבוע.

תהליך מימוש הזכות

 • בתוך שנה מרכישת המוצר יש להגיש למחלקת נפגעי איבה בסניף הביטוח הלאומי בקשה לקבלת החזר.
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • קבלות מקוריות על-שם הזכאים.
  • צילום תעודת זהות, כולל הספח שמעיד על המצב המשפחתי.
  • תצהיר חתום עם פירוט המצב המשפחתי שרלוונטי לתנאי הזכאות.

סכומי ההחזר

 • ההחזר יינתן עד לסכום המירבי שנקבע לכל מכשיר, ולא יותר מהסכום ששולם בפועל בעת הרכישה.
סכומי ההחזר (נכון למאי 2023)
המכשיר סכום ההחזר המירבי
מקרר 1,730 ₪
מכונת כביסה 955 ₪
טלוויזיה 1,104 ₪
תנור בישול ואפיה 1,178 ₪

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים