בעלי הדירות בבית משותף רשאים להחליף את ספק הגז של מערכת הגז המרכזית ולהתקשר עם ספק גז אחר על-פי החלטה של רוב בעלי הדירות

תקציר

בעלי הדירות בבית משותף רשאים להחליף את ספק הגז של מערכת הגז המרכזית ולהתקשר עם ספק גז אחר.

מי זכאי?

 • בעלי הדירות בבית המשותף (על-פי החלטה של רוב בעלי הדירות).

תהליך מימוש הזכות

 • בעלי הדירות רשאים להחליט על החלפת ספק הגז באחת מהדרכים הבאות:
  • הסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות.
  • החלטה שהתקבלה באסיפת דיירים על-ידי רוב של בעלי הדירות שנכחו באסיפה, והאסיפה התקיימה בהתאם לכללים שיפורטו בהמשך.
 • אם שני בתים משותפים או יותר מחוברים לאותה מערכת גז מרכזית, ההחלטה על החלפת ספק הגז תתקבל באחת מהדרכים שצויינו בכל אחד מהבתים המשותפים, או בהסכמה בכתב של יותר ממחצית מכלל בעלי הדירות בכל הבתים המשותפים המחוברים לאותה מערכת גז מרכזית (חברת הגז מחויבת לפרט בחשבון הגז את רשימת הכתובות שמחוברות לאותה מערכת גז מרכזית או לתת קישור לאתר אינטרנט שבו מפורט מידע זה).
 • במשך 6 חודשים ממועד קבלת ההחלטה על החלפת ספק הגז:
  • לא תתקבל החלטה על החלפת ספק גז באותה מערכת גז מרכזית, אלא בהסכמה בכתב של יותר ממחצית בעלי הדירות.
  • ספק הגז לא יעלה את המחירים שנקבעו בחוזים שחתם עליהם עם בעלי הדירות.

כללים לקיום אסיפת דיירים בנושא החלפת ספק הגז

 • זימון אסיפת הדיירים בנושא החלפת ספק הגז יכול להיעשות ביוזמת כל אחד מבעלי הדירות, כולל חברי ועד הבית.
 • 7 ימים לפני מועד קיום האסיפה נתלתה על כל דלת כניסה לבית המשותף או על לוח המודעות שלו הודעה המפרטת לגבי קיום האסיפה, נושא האסיפה והאפשרות לקבל את ההחלטה במועד אחר שצויין בהודעה, אם בשעה שנקבעה לקיום האסיפה לא יהיו נוכחים לפחות מחצית מבעלי הדירות.
 • לכל אחד מבעלי הדירות הועברה הודעה באמצעות לפחות 2 מבין 3 האמצעים הבאים:
  • הנחת הודעה בתיבת הדואר של הדירה
  • הנחת הודעה בפתח הדלת של הדירה
  • משלוח הודעה לבעל הדירה באמצעים אלקטרוניים
 • בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה נכחו לפחות מחצית מבעלי הדירות.
 • אם עברה לפחות חצי שעה מהשעה שנקבעה לכינוס האסיפה ונכחו באסיפה פחות ממחצית בעלי הדירות, יהיה ניתן לקיים את האסיפה במועד הנוסף שצויין בהודעה על האסיפה, בתנאי שההחלטה התקבלה בנוכחות:
  • 3 בעלי דירות לפחות בבניין שיש בו עד 10 דירות (כולל)
  • 25% מבעלי הדירות בבניין שיש בו בין 11 ל-30 דירות
  • 20% מבעלי הדירות בבניין שיש בו 31 דירות ומעלה
שימו לב
החובות והזכויות של דיירים בבית משותף חלות גם על בעלי דירות שמשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק שנמצאים בחזית הבית המשותף.

פנייה למפקח על רישום המקרקעין במקרה של סכסוך

 • במקרה של סכסוך בין בעלי הדירות לגבי החלפת הספק של מערכת הגז המרכזית, בעלי הדירות או ועד הבית רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין כדי שיכריע בנושא.
 • לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים