הטבות מטעם הקרן לניצולי שואה יוצאי אוסטריה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ממשלת אוסטריה מסייעת במימון טיפול והוצאות רפואיות לניצולי שואה יוצאי אוסטריה, העומדים בתנאי הזכאות במפורטים בהמשך
הקריטריונים לקבלת הסיוע וגובה הסכום הניתן לזכאים מעודכנים לתקופה שבין 1.1.2017-31.12.2017

ממשלת אוסטריה משתתפת בהוצאות טיפול בבעיות רפואיות של ניצולי שואה יוצאי אוסטריה ואלמנים או אלמנות שלהם, העומדים בקריטריונים לזכאות. .

מטרות הסיוע

 • ההחזר הכספי יינתן עבור ההוצאות הרפואיות הבאות:
  • טיפול רפואי.
  • תרופות.
  • ביטוחים רפואיים,.
  • עזרים וציוד רפואי(משקפיים, מכשירי שמיעה, כסא גלגלים וכדו') .
  • העסקת מטפלים /ות.
  • טיפולי שיניים,.
  • לחצני מצוקה.
  • התאמת הבית בהתאם למצב רפואי .
  • סיוע חירום אחר.

מי זכאי?

 • פונים המשתייכים לאחת מ- 3 הקבוצות הבאות:
  1. אדם שסבל מרדיפת המשטר הנאצי או עזב את אוסטריה כדי לברוח מהרדיפות ומתקיימים בו אחד מהתנאים הבאים:
   • היה אזרח אוסטרי שגר באוסטריה ב-13 במרץ 1938, או
   • גר בקביעות באוסטריה במשך כעשר שנים החל מה-13 במרץ 1938, או
   • נולד באוסטריה להורים העומדים בקריטריונים אלה או
   • אדם שחי באוסטריה כעשר שנים לפני 13 במרץ 1938 ואיבד אזרחותו או מקום מגוריו כי עזב את המדינה בגלל כניסת כוחות הצבא הגרמני לאוסטריה.
  2. ילדים שנולדו לפני תאריך 09.05.1945 להורים נרדפים (הורים ששהו במחנות, גטאות או במסתור).
  3. אלמנים/אלמנות של קורבנות המשטר הנאצי באוסטריה שבני/בנות זוגם/ן עומדים בקריטריונים הנ"ל ואפילו שהם עצמם לא היו נפגעי המשטר הנאצי באוסטריה.
 • בנוסף, הפונה עומד בתקרת הכנסה לפי החישוב הבא (רק הכנסות הפונה ילקחו בחשבון, בלי הכנסות בן או בת הזוג אם ישנם):
  • הכנסות הפונה (ללא הכנסות בן או בת הזוג) לא עולות על סכום של 9,673 ש"ח לחודש
  • חסכונותיו של הפונה לא עולים על 195,509 ש"ח. (לא כולל דירת מגורים ורכב).

סיוע לבני זוג של ניצולי שואה אוסטרים הסובלים מבעיות בריאותיות קשות

 • אם בני הזוג של הפונים סובלים מבעיות בריאות קשות, הניצול עצמו יכול לפנות ולבקש סיוע עבור בן או בת הזוג, במסגרת הסכום השנתי המקסימלי שהניצול יכול לקבל - ולא כסכום נוסף.
 • הפניה תתבצע על ידי הניצול, בשם בן או בת הזוג.
 • למעט מקרה זה, יורשיהם של ניצולי שואה אינם זכאים לקבל סיוע מהתוכנית.

מי אינו זכאי?

 • אנשים שהכנסתם ברוטו היא מעל 9,673 ש"ח ליחיד לחודש, או שחסכונותיהם גבוהים מ 195,509 ש"ח.
 • מי שנולד בארץ לניצולי שואה יוצאי אוסטריה.
 • יורשיהם של ניצולי שואה יוצאי אוסטריה (למעט אלמנים ואלמנות, או בן/בת זוג במצב בריאותי קשה, במסגרת סכום הסיוע כפי שצויין למעלה).

קביעת גובה הסיוע שניתן לזכאים

 • בקביעת גובה הסיוע שיינתן יילקחו בחשבון כל ההכנסות ברוטו (למעט ביטוחים סיעודיים), כולל הכנסות מביטוח לאומי, תשלומי פנסיה, תשלומי פיצויים בגין נרדפות בזמן מלחמת העולם השנייה, תשלומים ממשרד האוצר וכדומה.
 • מי שהכנסתו ברוטו ליחיד היא עד 9,673 ש"ח לחודש יוכל לקבל סיוע עד לסכום של 27,370 ש"ח לשנה.
 • גובה הסיוע יהיה מותנה במספר הפניות שיוגשו לצורך קבלת סיוע במסגרת תוכנית זו, ובהתאם לשיקולים המקצועיים שיבחנו על ידי הועדה שבוחנת את הפניות.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל סיוע מהקרן לניצולי שואה יוצאי אוסטריה יש למלא את הטפסים הבאים:
 • לטפסים אלה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • קבלות מקור עבור הטיפול הרפואי והסיוע הרפואי שניתן.
  • צילום של תעות הזהות.
  • אישורים של כל מקורות ההכנסה הרשומים (אפשר דפי חשבון)
  • חוות דעת של עובד/ת סוציאלי/ת- אחת לשנתיים יש לצרף חוות דעת של עובד סוציאלי המכיר את הפונה (מטעם רשות מקומית, מועדון לקשיש, דיור מוגן או חברת סיעוד) או עובדת סוציאלית בסניפי הארגון בתל אביב, חיפה וירושלים.
  • פונים חדשים מתבקשים לצרף טופס אישור ניצולות של ממשלת אוסטריה (Opferausweis) של המבקש או של בן/בת הזוג (נא לצלם את 4 הדפים) או מכתב המאשר תשלומים מה -Nationalfonds)
 • את הטפסים והמסמכים המצורפים יש לשלוח אל הגב' הגר ברטל, ארגון יוצאי מרכז אירופה, יגאל אלון 157, תל אביב 6744365.
 • לקבלת הטופס באמצעות הדואר, ניתן לפנות אל משרדי ארגון יוצאי מרכז אירופה, בשעות הפעילות: ימים א'–ה' בשעות 09:00-16:00.
 • סניף תל אביב: בטלפון 03-5164461, בשלוחה 2011 או בדואר אלקטרוני - hagar@irgun-jeckes.org.
 • סניף ירושלים: בטלפון 02-6241198, או בדואר אלקטרוני - tzofitchaim@gmail.com.
 • סניף חיפה: בטלפון 04-8119464 או בדואר אלקטרוני - yulia@beit-horim.org.il
 • את הבקשות והקבלות לשנת 2017 מומלץ להגיש בהקדם .ניתן להגיש קבלות 3-4 פעמים בשנה


ארגוני סיוע

 • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

הרחבות ופרסומים