ממשלת אוסטריה מסייעת במימון טיפול והוצאות רפואיות לניצולי שואה יוצאי אוסטריה, העומדים בתנאי הזכאות במפורטים בהמשך
הקריטריונים לקבלת הסיוע וגובה הסכום הניתן לזכאים מעודכנים לתקופה שבין 01.01.2020-31.12.2020
יש לשמור את קבלות המקור עבור הטיפול והסיוע הרפואי אשר עבורם מבקשים החזר
ניתן להגיש בקשות מספר פעמים בשנה ולא יאוחר מיום ה- 28.02.2021


ממשלת אוסטריה משתתפת בהוצאות טיפול בבעיות רפואיות של ניצולי שואה יוצאי אוסטריה ואלמנים או אלמנות שלהם, העומדים בקריטריונים לזכאות.

שימו לב
ניצולי שואה יוצאי אוסטריה עשויים להיות זכאים לתשלום חד פעמי מהקרן האוסטרית לניצולי שואה למידע נוסף לחצו כאן.

מטרות הסיוע

 • ההחזר הכספי יינתן עבור ההוצאות הרפואיות הבאות:
  • טיפול רפואי.
  • תרופות.
  • ביטוחים רפואיים,.
  • עזרים וציוד רפואי(משקפיים, מכשירי שמיעה, כסא גלגלים וכדו').
  • העסקת מטפלים /ות.
  • טיפולי שיניים,.
  • לחצני מצוקה.
  • התאמת הבית בהתאם למצב רפואי.
  • סיוע חירום אחר.

מי זכאי?

 • פונים המשתייכים לאחת מ-3 הקבוצות הבאות:
  1. אדם שסבל מרדיפת המשטר הנאצי או עזב את אוסטריה כדי לברוח מהרדיפות ומתקיימים בו אחד מהתנאים הבאים:
   • היה אזרח אוסטרי שגר באוסטריה ב-13 במרץ 1938, או
   • גר בקביעות באוסטריה במשך כעשר שנים החל מה-13 במרץ 1938, או
   • נולד באוסטריה להורים העומדים בקריטריונים אלה או
   • אדם שחי באוסטריה כעשר שנים לפני 13 במרץ 1938
   • או אדם שאיבד את אזרחותו או מקום מגוריו כי עזב את המדינה בגלל כניסת כוחות הצבא הגרמני לאוסטריה.
  2. ילדים שנולדו לפני תאריך 09.05.1945 להורים נרדפים (הורים ששהו במחנות, גטאות או במסתור).
  3. אלמנים/אלמנות של קורבנות המשטר הנאצי באוסטריה שבני/בנות זוגם/ן עומדים בקריטריונים הנ"ל ואפילו שהם עצמם לא היו נפגעי המשטר הנאצי באוסטריה.
 • בנוסף מבחן הכנסה- הכנסותיו של הפונה בשנת 2020 נמוכות מ-10,273 ₪ לחודש וחסכונותיו נמוכים מ-180,000 ₪( לא כולל דירת מגורים ורכב). במבחן ההכנסה נלקחים בחשבון רק הכנסות הפונה, בלי לקחת בחשבון את הכנסות בן או בת הזוג, אם ישנם.

סיוע לבני זוג של ניצולי שואה אוסטרים הסובלים מבעיות בריאותיות קשות

 • אם בני הזוג של הפונים סובלים מבעיות בריאות קשות, הניצול עצמו יכול לפנות ולבקש סיוע עבור בן או בת הזוג, במסגרת הסכום השנתי המקסימלי שהניצול יכול לקבל - ולא כסכום נוסף.
 • הפניה תתבצע על ידי הניצול, בשם בן או בת הזוג.
 • למעט מקרה זה, יורשיהם של ניצולי שואה אינם זכאים לקבל סיוע מהתוכנית.

מי אינו זכאי?

 • אנשים שהכנסתם גבוהה מ-10,273 ₪ לחודש או שחסכונותיהם גבוהים מ- 180,000 ₪ לא יוכלו לקבל סיוע במסגרת תוכנית זו בשנת 2020 אלא במצבים חריגים ביותר.
 • מי שנולד בארץ לניצולי שואה יוצאי אוסטריה.
 • יורשיהם של ניצולי שואה יוצאי אוסטריה (למעט אלמנים ואלמנות, או בן/בת זוג במצב בריאותי קשה, במסגרת סכום הסיוע כפי שצויין למעלה).

קביעת גובה הסיוע שניתן לזכאים

 • בקביעת גובה הסיוע שיינתן עבור התקופה שבין 01.01.2020-31.12.2020 יילקחו בחשבון כל ההכנסות ברוטו של הפונה (למעט ביטוחים סיעודיים), כולל הכנסות מביטוח לאומי, תשלומי פנסיה, תשלומי פיצויים בגין נרדפות בזמן מלחמת העולם השנייה, תשלומים ממשרד האוצר וכדומה.
 • מי שהכנסתו נמוכה מ- 10,273 ₪ לחודש יוכל לקבל סיוע עד לסכום של 25,340 ₪ לשנה.
 • גובה הסיוע מותנה בגובה התקציב, במספר הפניות שיוגשו ובשיקולים המקצועיים שייבחנו ע"י הוועדה המייעצת הבוחנת כל אחת מהפניות המוגשות.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת טופס הבקשה לסיוע ניתן לפנות אל משרדי ארגון יוצאי מרכז אירופה, בשעות הפעילות: ימים א'–ה' בשעות 09:00-16:00
 • בשאלות ניתן לפנות לעובדות הסוציאליות ולמרכזי התוכנית בסניפי הארגון:
  • סניף תל אביב: בטלפון 03-5164461
  • סניף ירושלים: בטלפון 02-6241198, או בדואר אלקטרוני - .
  • סניף חיפה: בטלפון 04-8258989 או בדואר אלקטרוני - .
 • את הטפסים והמסמכים המצורפים יש לשלוח אל " ארגון יוצאי מרכז אירופה, יגאל אלון 157, תל אביב 6744365.
 • ניתן להגיש בקשות מספר פעמים בשנה ולא יאוחר מ-28 בפברואר 2021.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים